Fusionsbølge rammer vandselskaber

De nyetablerede vandselskaber gør klar til at slå sig sammen. Nogle er godt i gang, mens andre ser tiden an. Potentialet kan være stort, men politikere tøver med at afgive deres indflydelse.

Tema vandforsyning

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Trekilde Forsyning. Det er navnet på et helt nyt vandforsyningsselskab, der kommer til at se dagens lys i starten af 2011. Faxe og Stevns Kommuner har besluttet at fusionere deres vand- og spildevandsforsyning i et nyt samlet selskab opkaldt efter Tryggevælde Å, som slynger sig igennem de to kommuner.

Det er ikke kun på det sydlige Sjælland, at der er aktuelle planer om at fusionere vandselskaber. Som dråber, der løber i samme retning, søger kommuner landet over tættere på hinanden med udsigt til en hel eller delvis sammensmeltning.

Lidt nord for Køge Bugt arbejder Solrød og Greve på en sammenlægning af dele af deres vandforsyning. På Fyn er Odense Kommunes VandCenter Syd ved at smelte sammen med Nordfyns Spildevand. Flere andre kommuner har lignende planer, som ikke alle er officielle endnu.

”Der er ingen tvivl om, at der vil blive langt færre selskaber, end der er i dag,” siger Carl-Emil Larsen, direktør for Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA.

Det var da også en del af formålet, da kommunerne med en ændring af vandsektorloven blev pålagt at udskille vandforsyning og spildevandshåndtering i selvstændige selskaber. Området blev vurderet til at være ineffektivt, og udskillelsen i selskaber skulle starte en proces, hvor branchen konsoliderer sig i større og mere effektive enheder.

Første skridt på vejen

Det er det kapitel, man nu har taget hul på i Stevns og Faxe Kommune med etableringen af et fælles forsyningsselskab.

”Det er først og fremmest et spørgsmål om at få optimeret driften. Selvfølgelig er det afgørende, at vi er nabokommuner, og så mener vi, at der en god fordeling af kompetencerne mellem os rent medarbejdermæssigt, så vi kan supplere hinanden,” siger Faxes borgmester, Knud Erik Hansen (S).

Han ser fusionen som starten på en strategisk tilpasning til de mange udfordringer, branchen står over for de kommende år. Udfordringer, som vil føre til krav om større effektivitet i de enkelte selskaber.

Solrød og Greve arbejder med en mere begrænset sammensmeltning. Her er der i første omgang kun planer om at samle forsyningsselskabernes servicedel i et fælles selskab. Men også det bliver set som et første skridt på vejen mod et bredere og dybere samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

”Nu fokuserer vi på at få samlet vores ressourcer med medarbejdere, maskiner og den daglige drift i et selskab. Sagen forelægges snart byrådet. Det kan ses som en slags modningsproces, hvor vi tager et lille skridt til at starte med. Næste skridt vil kunne være en samlet selskabsstruktur med fælles ejerskab til alle koncernens aktiviteter,” siger Hans Jakobsen, cheføkonom i Greve Kommune. 

Fusion for fremtiden

På Fyn er Odense og Nordfyns Kommune gået hele vejen. Her er man næsten i mål med en ’ren’ fusion, hvor VandCenter Syd A/S fusionerer med Nordfyns Spildevand A/S til et helt nyt fælles selskab. Det vil dog fortsat være under navnet VandCenter Syd A/S, som nu har Nordfyns Kommune som medejer.

”Jeg kan sagtens forestille mig, at vi kommer til at indgå flere fusioner på sigt. Det vil næsten ikke kunne undgås. Vi arbejder i forvejen med mange forskellige modeller her på Fyn og i Trekantsområdet,” siger Anders Bæk­gaard, direktør i VandCenter Syd.

Blandt andet arbejder det Odense-baserede selskab tæt sammen med Svendborg Vand og Affald om anlægs- og investeringsopgaver. Og 1. januar etableres der også et serviceselskab med Middelfart Spildevand A/S omkring og Svendborg Vand og Affald omkring it og tele.

”Der er ingen tvivl om, at der er store effektiviseringsgevinster. Et godt eksempel er vores it-samarbejde med Middelfart og Svendborg. Bare ved at ansætte et par mand mere i it-selskabet kan den nu gå fra at servicere vores 170 ansatte til at servicere op mod 300 mand,” siger Anders Bækgaard.

Famler i blinde

Direktør for Glostrup Forsyning , Bo Nørbjerg, følger udviklingen tæt. Men selv om han er ansvarlig for et mindre selskab med 30 ansatte, så har han ingen umiddelbare planer om fusion.

”Vi er jo meget nye i det her game. Men jeg tror, det først bliver interessant at overveje, om vi kan se os selv sammen med andre, når vi kan se, om der er potentiale for at arbejde sammen blandt kollegaerne i nærområdet,” siger Bo Nørbjerg.

Han ser derfor frem til, at Forsyningssekretariatet i løbet af 2011 præsenterer en benchmarking af de forskellige vandselskaber. Først da mener han, at der er et tilstrækkeligt kvalificeret grundlag for at tage stilling til fusioner på tværs af kommunegrænser.

”Lige nu famler man lidt i blinde, fordi man ikke har det grundlag,” siger Bo Nørbjerg.

Den skepsis for at begive sig ud i sammenlægninger er tilsyneladende mere udbredt, end politikerne på Christiansborg havde forudset, da de lavede den nye vandsektorlov.

”Jeg tror ikke, at det kommer til at gå helt så hurtigt, som vi nok forventede for et år eller to siden. Der er mange kommuner, hvor der ikke er helt så stor vilje til at afgive indflydelse på deres vandforsyning. Så det er svært at sige, om den store konsolidering vil tage tre, fem eller ti år,” siger DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet