Fup og fakta om vandmiljøplanen

EU har nu stævnet Danmark, fordi vandplanerne er stærkt forsinkede. Men udover forsinkelse er planernes indhold ændret markant. Her er et overblik over kampen om kvælstoffet.

Talkrig

Af Redaktionen | [email protected]

Netop som høringsfristen på vandplanerne udløb sidste uge, meddelte EU's miljøkommissær, at Danmark blev stævnet for ikke at leve op til Vandrammedirektivets tidsfrister. 

Det sker, fordi vandplanerne skulle have været vedtaget senest 22. december 2009, hvilket endnu ikke er sket.

Ifølge miljøminister Karen Ellemann (V) skyldes stævningen ikke vandplanernes indholde, men alene at direktivets tidsfrister ikke er overholdt.

Men hvad skal der egentlig til for at leve op til EU's Vandrammedirektiv. Hvor meget skal kvælstofudledningen til vandmiljøet nedbringes. 30.000? 19.000 eller 9.000 ton? Her er et overblik over fup og fakta i talkrigen. 

Hvad skal der til?

Inden Grøn Vækst i juni 2009 blev vedtaget, lavede Miljøministeriet og de daværende miljøcentre en indledende basisberegning over, hvor mange ton kvælstof der skal reduceres for at opnå god økologisk tilstand. 

Analysen nåede frem til et behov på 30.582 ton. Et tal som miljøminister Karen Ellemann (V) i et svar til Folketinget kalder ”en samlet teoretisk bruttoindsats”. 

Grøn Vækst 1 

Aftale om Grøn Vækst fastsatte kvælstof-reduktionskravet fastsat til 19.000 ton i 2015. Det var målet, da vandplanerne i januar 2010 blev sendt i teknisk forhøring. 

Det var altså mindre, end den indledende basisanalyse vurderede. Det skyldtes, at regeringen ikke ønskede at over-implementere direktivet. Derfor besluttede man at gøre brug af en teknisk undtagelsesbestemmelse i Vandrammedirektivet, hvor man kan udskyde en indsats, hvis man mangler sikker viden. 

På baggrund af disse usikkerheder opdelte ministeriet landet i tre videnskategorier. I V1, V2 og V3-områderne. I V3-områderne skulle der ikke ske nogen indsats før 2015. 

På et samråd i april 2010 sagde miljøminister Karen Ellemann (V) :

”De 19.000 ton er ikke nok til at opfylde EU's vandrammedirektiv. Det er det første store skridt på vejen, men der er stadig V3-områder, hvor indsatsen ikke er identificeret endnu.” 

Grøn Vækst 2.0 

Efter voldsom uro i landbruget indgik VKO i april 2010 Grøn Vækst 2.0-aftalen. 

Her blev det besluttet at undersøge muligheden for at udskyde reduktionen af 10.000 ud af de 19.000 ton kvælstof til efter 2015. Beslutningen blev taget af hensyn til landbrugets konkurrenceevne. Da vandplanerne i efteråret 2010 blev sendt i endelig høring, indeholdt de derfor kun en indsats for reduktion af de første 9.000 ton. 

Udsættelse af mål 

I februar 2011 besluttede miljøminister Karen Ellemann at udsætte reduktionen af de 10.000 ton kvælstof til de to planperioder, som løber fra 2015-27. Beslutningen skete på baggrund af undersøgelsen af landbrugets konkurrencevilkår.

Som situationen er nu, skal landbruget altså reducere 9.000 ton kvælstof inden 2015. Det svarer næsten til de 8.000 ton, som ikke blev leveret i Vandmiljøplan III, der blev besluttet i 2004.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet