Frikommunenetværket for Billige boliger har blandt andet ville eksperimentere med deleboliger til udsatte, hvor kun nogle forslag blev godkendt.
Frikommunenetværket for Billige boliger har blandt andet ville eksperimentere med deleboliger til udsatte, hvor kun nogle forslag blev godkendt.
Mads Jensen / Ritzau Scanpix

Frustreret borgmester: “Folketinget holder os for nar”

Ansøgninger om frikommuneforsøg på boligområdet har endnu en gang fået mange afvisninger. Flere kommunalpolitikere er skuffede og vil have friere rammer.

frikommuner

Af Johannes Lange Baunsgaard | [email protected]

Frikommuneforsøgene skulle give kommunerne frihed til at afprøve nye idéer og plads til at finde enklere, mere effektive løsninger. Men for en gruppe kommuner har det mere været en øvelse i at modtage afvisninger og danse med tungt bureaukrati.

Frikommunenetværket “Billige boliger og fleksible løsninger” består af København, Aarhus, Randers, Roskilde og Høje-Taastrup kommune, og ved tredje og sidste ansøgningsrunde  fik ikke ét af deres 11 forslag lov til at gå lige igennem.

- Det er frustrerende, at ansøgningerne gang på gang bliver afvist. Vi har ikke gjort op, hvor mange mandetimer vi har brugt på denne runde af ansøgninger, men jeg tør godt skrive under på, at det er et betragteligt antal. Jeg føler mig til grin og jeg mener, at Folketinget skal stoppe med at holde os for nar, siger borgmester i Roskilde, Joy Mogensen (S).

Det er ikke første gang, at kommunerne får afvisninger fra Indenrigsministeriet. For snart et år siden skete det samme til første runde af frikommuneforsøget. Det faldt heller ikke i god jord hos kommunalpolitikerne, der var skuffede over, at lovgivning stod i vejen for de nye idéer, som netop skulle gøre lovgivningen mere enkel.  

   Det er rigtigt, at Billig bolig-netværket har udfordret rammerne af frikommuneforsøget og derfor også har modtaget afslag på en del af deres ansøgninger.

 For meget bureaukrati
Indtrykket blandt nogle kommunalpolitikere var dengang som nu, at embedsmænd og juridisk tænkning fylder meget, når en ansøgning godkendes eller bliver afvist.

Indenrigsministeriet har blandt andet afvist et forsøg om at give huslejetilskud til borgere, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter. Forsøget skulle hjælpe til at undgå, at folk, som eksempelvis berøres af 225-timers reglen, mister deres bolig som konsekvens af dårlig økonomi. Forsøget blev afvist med den begrundelse, at målgruppen var for bred, og at det ville gå imod regeringens beskæftigelsespolitik.    

Man har også søgt om at tillade boligstøtte til to beboere i en delebolig. Det afviste Indenrigsministeriet, fordi man ikke vil give en bredere adgang til en delvist statsfinansieret boligstøtte.

Ministeriet henviser til, at regeringen har modtaget i alt 117 ansøgninger og givet tilsagn til 79 forsøg. Frikommunerne har altså samlet set fået flere godkendelser end afvisninger.

 - Jeg har lagt mig i selen for hele tiden at minde mig selv og mine kollegaer i regeringen og på Christiansborg om at give kommunerne udstrakt frihed inden for rammerne af frikommuneforsøget. Men det er rigtigt, at Billig bolig-netværket har udfordret rammerne af frikommuneforsøget og derfor også har modtaget afslag på en del af deres ansøgninger. Eksempelvis ville flere af netværkets forsøgsideer vælte omkostninger over på staten. Ligesom flere ansøgninger om kontante huslejetilskud m.v. ville indebære en omgåelse af kontanthjælpsloftet og dermed undergrave et bærende element i regeringens beskæftigelsespolitik, skriver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (V) i en mail til kommunen.dk.

I Aarhus har man længe kæmpet med at finde boliger til studerende og udsatte. Ifølge en analyse fra Dansk Byggeri manglede der 4.000 studieboliger i byen i begyndelsen af august.   

Kristian Würtz (S), Rådmand for Sociale forhold og beskæftigelse, er ærgerlig over, at man ikke har fået lov til at afprøve idéer, som kunne være med til at hjælpe både unge og svage borgere:

- Vi står med udfordringer på boligområdet i Aarhus. Til det kunne vi godt ind imellem bruge mere hjælp og velvilje fra Christiansborg og regeringens side. Decideret sprælsk kan man ikke kalde det her frikommuneforsøg. Fra regeringens side har man valgt at holde fast i nogle ting, der bliver til stopklodser. Så så frit har det heller ikke været, siger Kristian Würtz.

 Hvis man tæller alle runder sammen, har frikommunenetværket fået otte afvisninger, syv delvise godkendelser og fem hele  godkendelser.

   Jeg føler mig til grin og jeg mener, at Folketinget skal stoppe med at holde os for nar.

Både Joy Mogensen og Kristian Würtz afviser, at kommunerne ikke har gjort arbejdet med at udarbejde ansøgningerne ordentligt. De mener at have fulgt anvisningerne til punkt og prikke, og at ingen afvisninger er kommet som følge af mangelfulde ansøgninger.     

- Det er et frikommuneforsøg. Det er jo meningen, at vi skal tænke frit. Hvis det kræver en stor strategisk manøvre at få sine forslag igennem, så er det et helt forkert navn, det har fået, siger Joy Mogensen.

Kommunalordfører i Venstre, Carl Holst, vil ikke kommentere de konkrete afslag, men afviser, at Folketinget holder kommunerne for nar:

- Mange afslag kommer af, at et forslag vil omgå lovgivningen på områder som kontanthjælpsloftet. Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende at få et forslag afvist, men regler er nødt til at være der, så én person i den ene kommune ikke mister eller får andre rettigheder, end en anden har i nabokommunen, siger han.  

Frihed i fremtiden
Trods afslagene er der ikke et ønske om at forlade eller afskaffe projektet. Kristian Würtz vil forsøge at komme så langt som muligt med de tilladelser, Aarhus Kommune har fået. Han medgiver, at det ikke bliver den endelige løsning på boligmanglen, men at det kan være en hjælp.

Joy Mogensen overvejer, om tiden, der blev brugt på de afviste ansøgninger, kunne være brugt på andre ting. Men hun vil søge om at gøre Roskilde til frikommune endnu engang, hvis hun får chancen.   

- Jeg føler mig lidt fanget i et spind. På den ene side vil jeg som borgmester altid gribe muligheden for at kunne tænke frit og få nye idéer, men det er hårdt at bruge så mange kræfter for så blot at blive afvist, siger Joy Mogensen.

Innovation

Netværk

Teknik & miljø

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet