Frikommuneforsøg i strid med handicapkonventioner

Et kommunalt ønske om at kunne flytte handicappede og ældre fra en bolig til en anden kan bringe frikommuner på kant med FN’s handicapkonvention.

Tvang

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det skal være muligt at flytte handicappede fra længerevarende botilbud og ældre fra en plejebolig, hvis deres situation ændrer sig.

I hvert fald hvis det står til regeringen og Odense Kommune.

I fjerde og sidste ansøgningsrunde til frikommuneforsøget har Odense ønsket øgede beføjelser til at flytte handicappede og ældre borgere fra deres hjem uden borgerens samtykke. Regeringen har under en række forudsætninger givet grønt lys med det lovforslag, som skal give hjemmel til de sidste frikommuneforsøg.

Forslaget får Institut for Menneskerettigheder til at råbe vagt i gevær og advare mod et potentielt skred i udsatte borgeres retssikkerhed.

- Vi mener, at man skal passe på. Det her kan føre til krænkelse af den enkeltes ret til privatliv og selvbestemmelse, hvis ikke de regler, der opstilles, sikrer, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en afvejning mellem borgerens ret til selvbestemmelse og kommunens ønske om flytning, siger Maria Ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder. 

Hun påpeger, at FN’s handicapkonvention betyder, at kravet om respekt for den enkeltes ret til selvbestemmelse også gælder for borgere i botilbud.

- Man skal være meget varsom med at flytte rundt på de borgere, fordi botilbuddet er deres hjem og der skal være proportionalitet mellem det mål, man ønsker at opnå, og indgrebets karakter, siger Maria Ventegodt Liisberg.

Lovforslaget har samtidig fået flere handicaporganisationer op af stolen for at advare mod konventionsbrud. Stærkest er ordvalget fra Landsforeningen LEV, der i sit høringssvar taler om ’tvangsflytning’ og kalder ændringerne for ’amoralske’, ’nedværdigende’ og en krænkelse af fundamentale menneskerettigheder.

Flere magtbeføjelser

Danske Handicaporganisationers formand, Stig Langvad, mener også, at lovforslaget er inde og pille ved nogle grundlæggende rettigheder for  handicappede og ældre. Samtidig ser han en politisk kurs i forsøget, som bekymrer ham stærkt.

- Det er første skridt ud af en vej, hvor man underminerer den beskyttelse, den her gruppe udsatte borgere har i dag, hvor de ikke bare kan blive bedt om at forlade deres bolig, medmindre der er meget tungtvejende grunde til det, siger Stig Langvad.

Han peger på, at ønsket om at få bedre mulighed for at flytte rundt på handicappede borgere for at opnå bedre ’kapacitetsudnyttelse’ længe har stået højt på KL’s og en række kommuners ønskeseddel. Mens kommunerne taler om øget fleksibilitet, mener han, at ordet ’magtanvendelse’ er mere retvisende.

- Man skal ikke have lov til at bede folk om at flytte fra deres hjem ud fra et eller andet teoretisk argument om, at de bedre vil kunne drage nytte af et andet tilbud. Det er en udvikling, som vi har frygtet og bekæmpet i mange år, siger Stig Langvad.

I Odense Kommune vækker de hårde ord fra handicaporganisationerne undren. Her ser man forsøget som en mulighed for at løse et velkendt problem, hvor nogle få borgere blokerer pladser på botilbud, som andre handicappede kunne få mere gavn af.

- Jeg synes faktisk, at en mere rationel reaktion måtte være, at man understøttede det her, fordi det kan sikre, at nogle af de borgere, der i dag står på venteliste, kan få den bedst mulige plads, mens de, der ikke længere har behov, kan hjælpes videre til noget, som passer bedre til dem, siger Jan Lindegaard, chef for Virksom Støtte i Odense Kommune.

Han understreger, at der er tale om en frivillig ordning, som kun gælder for borgere, der fremadrettet bliver visiteret til de pågældende tilbud. Men frivilligheden er en smule omsonst, for hvis en borger ikke ønsker at indgå i ordningen, så kan vedkommende ikke være sikker på at få tilbuddet.

- Det synes jeg er en fair deal. Vi må jo se, om vi tør løbe den risiko, som det er, at vi måske får blokeret en plads i årevis, som alternativt ville kunne besættes af mange andre, siger Jan Lindegaard. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet