Frikøb af data placerer Danmark i international elite

Aftalen om frikøb af grunddata vil placere Danmark i dataanvendelsens øverste liga internationalt set, mener interesseorganisationen Geoforum

Dataanvendelse

Af Redaktionen | [email protected]

De danske geodatavirksomheder og den offentlige forvaltning vil få et boost med regeringens og KL's aftale om frikøb af grunddata, der betyder, at frikøbte data skal være tilgængelige fra januar 2013.

- Datafrikøbet vil bane vej for vækst og udvikling i den private sektor, idet både private og offentlige interessenter fremover kan anvende ens datagrundlag til visualisering, projektering, udbud og administration, siger præsident Mikkel Toft fra Geoforum, der er en interesseorganisation med medlemmer fra offentlige og private virksomheder med fokus på geografisk information. 

Dataene er for eksempel geodata, såsom landkort, højdemodel og matrikeldata.

Gevinst for små virksomheder
Konkret vurderer Geoforum, at det danske marked for anvendelse af Geodata og udvikling af software og afledte services vil øges som konsekvens af aftalen. Således vil ikke mindst små og mellemstore virksomheder, som ofte besidder en høj innovationskraft, få adgang til nye data og dermed skabe nye vækstmarkeder.

Geoforum glæder sig samtidigt over omfanget af aftalen.

- Det er positivt, at frikøbet ikke er begrænset til nogle få datasæt men til den 'fulde' grunddatapakke. Det vil øge potentialet for vækst betydeligt. Mængden af udnyttelsesmuligheder vil stige i takt med, at markedet vænner sig til den nye adgang til data, siger Mikkel Wendelboe Toft.

Samtidigt vil en endnu større udbredelse i den offentlige sektor bidrage positivt til offentlige institutioners effektivisering og rationalisering, vurderer Geoforum.

srl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet