Frie kommuner, men ingen fri hash

Som del af finanslovsaftalen er det besluttet at lave et forsøg med fem frikommuner fra 2012. De skal have mulighed for at afvige fra en række statslige regler og finde nye løsninger. Kommunen stillede indenrigsminister Bertel Haarder (V) fem spørgsmål om det nye projekt.

Frikommuner

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Regeringen har hele tiden talt om afbureaukratisering, og frikommuner er flere gange bragt op af forskellige parter. Hvorfor indfører man dem først nu? 

Man skal permanent afbureaukratisere, fordi der hele tiden vil komme behov for nye regler. Alene det, at der er valgkampe, hvor politikere lover et eller andet. Hvordan skal de gøre det? Det gør de ved nye regler. Sådan som vi gjorde, da jeg blev undervisningsminister anden gang: elevplaner, kvalitetsrapporter og så videre. Vi fik sparket en udvikling i gang, og eleverne fik lært at læse og regne bedre. Men nu skal det være muligt også at blæse på de regler.

Er det en erkendelse af, at regeringen har lavet for mange regler? 

Nej, og mit eksempel forklarer hvorfor. Man har lov at gå til valg på at ”nu vil vi ikke finde os i, at 15 procent af eleverne forlader skolen uden at kunne tage en uddannelse. Vi vil ikke finde os i, at alt for mange ikke kan læse efter anden klasse”. Og så vedtager vi nogle regler, der hjælper på de problemer. Det synes jeg var rigtigt gjort, men det kan godt være, at når man så har gennemført dem, så er der nogle, der siger, at de kan gøre det samme på en anden måde. 

Har du nogen emner, hvor du synes det kunne være interessant, at kommunerne kastede sig ud i eksperimenter? 

Vi hører så meget om, at medarbejdere bruger for meget tid på papirarbejde. Jeg glæder mig til at sige ”vis os, hvordan man kan undgå alt det papirarbejde”. Nu er der i hvert fald fem kommuner, der kan gøre det. 

Dit ministerium skal vel stå for udvælgelsen af de fem frikommuner? 

Vi skal nok skrive nogle kriterier. Og så vil vi prøve at få en balance: en lille, en stor, en fattig, en rig og så en købstad. Hvis jeg skulle bestemme, ville jeg lægge vægt på dybden og den politiske viljekraft, der ligger bag. Det er helt afgørende, at den politiske ledelse står bag det, kræver det og vil noget. Jeg håber ikke, at det bare bliver nogle institutioner, som beder om at blive frie for det ene eller det andet. 

Københavns Kommune har et ønske om forsøg med fri hash. Ville de kunne få lov til det, hvis de blev en frikommune? 

Klart nej. Det handler om retspolitik, og den skal være fælles i et lille land som Danmark. Vi kan ikke have øer, hvor det er tilladt at bruge marihuana. Det er fuldstændigt uholdbart. 

Kultur

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet