Frie data kan svække kortkvaliteten

Offentlige grunddata er fra 2013 gratis for alle. Bagsiden af medaljen er, at det kan forringe kvaliteten

Grunddata

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Fra 2013 vil alle have adgang til data, som man tidligere skulle betale penge for at få fat i. Men det giver risiko for, at kortkvaliteten får et dyk nedad.

- Hvis det bliver, som jeg frygter, så vil kortene i fremtiden ikke have samme høje standard, som de har i dag – simpelthen fordi man ikke har penge nok til at ajourføre dem for. Og det er jo ikke målet, at kvaliteten skal blive dårligere, end den er i dag, siger Kristian Skak-Nielsen, som er forretningschef for kortlægningsområdet i rådgivningsvirksomhedens NIRAS.

 

Gratis kort giver færre penge
Hidtil har kortlægningen i Danmark været finansieret delvist af kommunerne, delvist af staten gennem Kort- og Matrikelstyrelsen. Hver kommune har haft en afdeling under teknisk forvaltning med ansvar for at ajourføre kortmaterialet, som i den forbindelse har fået penge i kassen, hver gang de solgte brugsretten til kortene videre til fx ledningsejere, lokale vand- og varmeselskaber eller elselskaber.
- Kortene skal vedligeholdes, og det bliver der simpelthen færre penge til at gøre for, fordi alle ledningsejere nu kan få kortdata helt gratis, siger Kristian Skak-Nielsen.

Men bliver det en udfordring for kommunen som helhed, eller rammer det en enkelt afdeling, der isoleret kommer til at tabe penge, mens en anden måske sparer en udgift til indkøb af eksternt kortmateriale væk?

- Finansministeriets regnestykke giver kommunen en samlet gevinst, men den kommer ind i andre afdelinger. Så de afdelinger, der sidder med ajourføringen af kortmaterialet, vil komme til at mangle penge, siger Kristian Skak-Nielsen. Han vurderer, at hver afdeling vil komme til at mangle omkring 100.000 kr til kortvedligeholdelse. 

 

Indregnet i aftalen
Kristian Skak-Nielsen peger på, at man fra Finansministeriets side i forbindelse med beslutningen om frikøb burde have stillet et krav om, at standarden af kortene forbliver høj.

- KL bør aktivt sørge for at sikre, at der bliver tilført lige så mange penge til kortvedligeholdelsen som hidtil, så man undgår at forringe standarden siger Kristian Skak-Nielsen. 

I KL bekræfter kontorchef Pia Færch, at det koster penge, når kommunerne står uden den tidligere indtægt fra kortene, men at kommunernes tab – såvel som statens – er indregnet i aftalen.

- Det er en del af aftalen, og nu skal vi drøfte det fremadrettet. Der har ikke været overvejelser om ændret standard, siger Pia Færch.

  

FAKTA
Som et led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi er regeringen og KL blevet enige om et grunddataprogram. De grundlæggende data i Danmark, som bruges overalt på tværs af den offentlige sektor, bliver i 2013 købt fri, så alle kan bruge dem.

Det drejer sig om alle geografiske data som bl.a. landkortdata, matrikelkort, adresser, CVR- og BBR-registeret. Planen er, at flere data vil blive givet fri med tiden.

Onsdag, torsdag og fredag i denne uge afholder Geoforum Kortdage 2012. Kortdage er et samlingssted for alle, der interesserer sig for kort, informationsgrafik, geodata, geoinformation, GIS og de arbejdsprocesser, der hører til.

Konferencen Kortdage samler hvert år op mod 700 deltagere, som deler den fælles interesse for kort, GIS og geodata. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet