Fremtidens transportsektor bruger ikke benzin

Det kræver mange skridt at nå til en transportsektor, der er uafhængig af fossile brændstoffer. Og de skridt skal tages lige nu, mener eksperter

BORNHOLM

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

På Pilekroen hang cigaretrøgen stadig i væggene, og det folkelige var i høj grad repræsenteret med arbejdstøj og kolde Carlsberg-pilsnere i hånden.

Trafikforskeren Per Jespersen fra Roskilde Universitet lagde ud med at præsentere Tekonologirådets arbejdsgruppes hovedspørgsmål:

Skal vi cykle mere og flyve mindre, hvis vi skal nå vores mål om en dansk transportsektor uafhængigt af fossile brændstoffer?

Og svaret er, at ja, det skal vi – men vi behøver ikke lade være med at flyve, og vi skal heller ikke nødvendigvis cykle hele tiden.

EU's og Danmarks klimapolitik er rettet mod at undgå, at de globale temperaturstigninger bliver højere end 2 grader. Det betyder, at der skal ske en begrænsning af brugen af fossile brændstoffer olie, kul og gas. I Danmark skal de være helt udfaset i 2050. Men det mål ligger ikke lige for at nå.

- Der er mange veje frem mod en klimatilpasset transport. Men klima spiller lige nu ikke en døjt i den vej, vi er på vej ned af nu, sagde Per Jespersen.

Transporten er den sektor, der er mest afhængig af fossile brændstoffer. 

De fleste eksperter mener, at den langsigtede udvikling vil gå mod elbaserede personbiler, men det vil tage tid. Biobrændstoffer vil kunne bruges i overgangen, men flytransporten, den tunge lastbiltransport og måske også skibstransporten vil ikke kunne klare sig uden biobrændstoffer.

Skrue på knapper
Arbejdsgruppen har – med udgangspunkt i Klimakommissionens rapport om et energisystem, der er uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050 - arbejdet ud fra tre forskellige scenarier. De er alle ment som oplæg til en debat, ikke som endelige løsningsmodeller.

Modellerne viser, hvordan man bl.a. kan ændre økonomisk underskud til overskud på en grøn transportomstilling ved at skrue på bestemte knapper som fx øget brug af el-biler, hybridbiler og cykelture.

Men selv om modellerne er forskellige, så er budskabet klart: Det kræver politisk handling at sikre, at vi i 2050 reelt har nedbragt vores udslip af CO2. Og elbiler er en af de vigtigste skridt på vejen.

Overskud på 30 mia.
Efter energiforliget er blevet præsenteret har arbejdsgruppen satset på at få flere elbiler ind i transportsektoren – og hurtigere end det først var tiltænkt. 

- I forhold til, hvordan det så ud, da vi startede, og hvor meget elbilerne har udviklet sig på få år, så er jeg meget optimistisk omkring, hvad de kan, sagde Susanne Krawack fra CONCITO.

Præsentationen blev ivrigt suppleret med spørgsmål fra resten af lokalet. Og løsningen med elbiler blev ikke varmt modtaget af det bornholmske stampublikum, hvis skepsis over for de eldrevne køretøjer har fået ben at gå på efter Bornholm for kort tid siden trak elbilerne i hjemmeplejen tilbage.

Ifølge beregningen vil det give et årligt overskud på 30 mia. kr. efter 2050, hvis man bl.a. sørger for at få flere elbiler ind i den danske transportsektor.

 

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet