Fremtidens store drømme er grønne

Afskeden med Lindø kan blive startskuddet på en ny grøn epoke for Kertemindes erhvervsliv. Udvikling af vedvarende energi er vejen frem. Bare ikke for mange af de værftsarbejdere, der nu skal finde nyt arbejde. 

Portræt: Kerteminde Kommune

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En afslutning er også begyndelsen på noget nyt. Den positive psykologi var filosofien, da Kerteminde Kommune i oktober inviterede selvudviklingskonsulenten og den tidligere jægersoldat Carsten Mørch med til et borgermøde om kommunens fremtid.

Gennem en form for kollektiv coaching skulle han få de lokale borgere og Lindøværftets ansatte til at fokusere på nye muligheder. Med til at bakke op om den positive tænkning var borgmester Palle Hansborg-Sørensen sammen med sin kollega Jan Boye (K) fra Odense og regionsformand Carl Holst (V) fra Region Syddanmark.  

Sammen udgør de tre politikere kernen i en styregruppe, der arbejder på at afbøde konsekvenserne ved værftets forsvinden. På den ene side gennem en målrettet beskæftigelsesindsats, der på kort sigt skal hjælpe de afskedigede værftsarbejdere i nyt arbejde. Og på den anden side med en mere langsigtet strategi for erhvervsudvikling, der skal tiltrække nye virksomheder til den nyetablerede Lindø Industripark.

”Tidligere handlede det om, at kommunen først og fremmest skulle understøtte det lokale erhvervsliv. Nu er det ensidige fokus at finde nye muligheder. Det er en opgave, som kræver regional og national opbakning,” siger Palle Hansborg-Sørensen, der som borgmester for den kommune, der er hårdest ramt, er formand for styregruppen.

Jobcenter på overarbejde

Målet er at opbygge et innovationscenter for vedvarende energi, især med fokus på offshore-aktiviteter som udvikling af fundamenter til havvindmøller og teknologi til bølgeenergi. Mens bølgeenergi fortsat er en usikker satsning, har vindmølleproducenten Skykon vist interesse for at lægge en del af produktionen til Lindø. Og i oktober oprettedes fonden Lindoe Offshore Renewables Center med blandt andre Poul Nyrup Rasmussen og Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen i bestyrelsen. 

En ting er erhvervsudvikling. Noget andet er de mange stærkt specialiserede værftsarbejdere, der mister deres job, når de store afskedigelsesrunder begynder til foråret. Sagsmapperne er allerede begyndt at fylde på bordet hos Kertemindes chef for job, erhverv og integration, Finn Udsen.

”Som jobcenter tror jeg nok, vi skal klare opgaven. Om ikke andet, så i et tæt samarbejde med andre jobcentre. Men det er ikke kun Lindø, der er en udfordring. Også en række andre produktionsvirksomheder i kommunen afskediger medarbejdere. De arbejdspladser, vi mister nu, kommer ikke igen,” siger Finn Udsen.

Han tvivler på, at den store erhvervsudvikling vil ske hurtigt nok til at blive en løsning for de mange mandlige fag- og ufaglærte arbejdere, der nu mister deres arbejde. Både fordi udsigterne til den store jobskabelse fortsat er lange, men også fordi det nok vil være en anden type arbejdskraft, der bliver efterspurgt.

Derfor er behovet for opkvalificering og omskoling de næste fire til fem år enormt. Og for dem, der ikke føler sig tiltrukket af en stilling som pædagog eller social- og sundhedshjælper, ligger de fleste andre muligheder uden for kommunens grænser.

”Det er ikke kun inden for de bløde områder, der er muligheder. Nogen vil måske kunne få job som pedeller, lærer eller inde for kloak og anlæg. Hvis ikke det har interesse, så skal der nok tænkes i helt andre type arbejde. Måske med at renovere det danske jernbanenet eller på olieboreplatforme, her i landet eller udlandet. Nogle kan også gå iværksættervejen. Der er ingen tvivl om, at der skal tænkes nyt og kreativt," siger Finn Udsen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet