Fremtidens energinet på Bornholm

Det kommunalt ejede Østkraft på Bornholm er omdrejningspunktet for en række forsøg med et intelligent elnet. Her er de lokale løsninger i højsædet.

Tema: Intelligent energi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Nye udfordringer melder sig i takt med, at vi får en stadig større del af vores strøm og varme fra vedvarende energikilder. En god del af produktionen er afhængig af noget så upålideligt som det danske vejr, og vil derfor svinge – ja, som vinden blæser.

Det stiller nye krav til hele den måde, vi har tilrettelagt vores energiforbrug, og forbruget skal i langt højere grad tilpasses den svingende produktion frem for som i dag, hvor produktionen skal rumme de store udsving i forbruget.

Det er netop disse udfordringer, man på Bornholm arbejder på at afhjælpe ved at udvikle en ny type elsystem. Her skal en intelligent styring af energiforbruget sikre, at energien fra lokale vedvarende energikilder integreres optimalt med produktionen fra Bornholms kraftvarmeværk, Østkraft. 

Ecogrid er et projekt baseret på et såkaldt ’smart grid’ elnet. 

Energikoordinator i Bornholms Regionskommune, Jannik Møller, forklarer, at Bornholm er velegnet til forsøg med den nye teknologi, fordi øen er let at lave om til et totalt isoleret energisystem. 

Det kræver bare, at det store strømkabel til Sverige kobles fra.

”Ecogrid er et projekt, der skal teste fremtidens elforsyning. Her kan teknologien til alle de forskellige intelligente løsninger testes i praksis,” siger Jannik Møller.

En vej væk fra kul

Omkring 33 procent af øens energiforbrug kommer allerede fra vindmøller, og det skal øges. Der skal oprettes en solcellepark, et biogasanlæg er ved at blive udbygget, og så skal der etableres en række mikro-kraftvarmeværker baseret på brint.

Herudover skal der også opbygges den nødvendige infrastruktur, så elbiler kan komme ud og rulle på de bornholmske veje.

Energinet.dk er primus motor i projektet, der har tiltrukket opmærksomhed fra store internationale virksomheder som Siemens og IBM. Sammen med Dansk Energi har Energinet.dk netop offentliggjort et fælles forslag til fremtidens nationale elnet baseret på netop ’smart grid’. 

Ifølge udspillet står vi ved en skillevej, hvor man enten kan vælge den ’traditionelle’ vej og blot udbygger elnettets kapacitet, så det også kan rumme en stigende produktion fra vedvarende energi. Alternativt kan man vælge at opbygge et ’intelligent’ elsystem, som er langt mere fleksibelt i forhold til at udnytte udsvingene i produktionen fra vedvarende kilder. 

”Hele filosofien bag ’smart grid’ er, at hvis ikke forbruget tilpasses udsvingene i en energiproduktion med vind og sol, så kommer vi aldrig af med kulkraftværkerne i Danmark,” siger Kim Behnke, forsknings- og udviklingschef ved Energinet.dk.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet