Frederiksberg stævnes for magtfordrejning

Landsorganisationen De Frie mener, kommunen har opsagt samarbejdet med nepotisme-beskyldt børnehave på usagligt grundlag

Nepotisme

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Stævningen kommer, efter kommunalbestyrelsen har besluttet at opsige samarbejdsaftalen, en såkaldt driftsoverenskomst, med den selvejende Lindevang Børnehave.

Beslutningen, der vil gøre institutionen til kommunens ejendom, er truffet på et vaklende grundlag, mener Jens Terp, landsformand i De Frie Børnehaver og Fritidshjem (De Frie).

- Vi mener, det er magtfordrejning fra kommunalbestyrelsens side. Grundlaget for deres beslutning er, at de har fundet ud af, at der ikke juridisk set er nepotisme i institutionen, men så er de gået over til nogle andre kritikpunkter, som blandt andet handler om lukketider og tillid til forældrebestyrelsen, men som intet har med nepotisme at gøre, siger Jens Terp.

Tre søstre

De Frie stævner kommunen på baggrund af to forhold: den usaglige begrundelse for opsigelsen, samt en opfattelse af, at der ikke er sket tilstrækkelig partshøring, da De Frie har haft høringssvarfrist på en-to dage.

Politikerne i Frederiksberg Kommune har været særligt bekymrede for ansættelsesforholdene i børnehaven Lindevang, hvor tre søstre er ansat som leder, souschef og pædagog. Jens Terp siger, at han godt kan forstå kommunens betænkeligheder ved familierelationerne i institutionen.

- Jeg kan sagtens forstå, kommunen kigger nærmere på børnehaven. Men det er der, jeg savner en ordentlig partshøring. Det, der ligger i samarbejdet med kommunen, er jo netop at gå ind i en dialog om det og finde frem til en løsning, siger han.

Trusler ryster ikke

Pernille Høxbro (C), rådmand i Frederiksberg Kommune, holder fast på byrådets beslutning om at opsige aftalen med Lindevang.

- Stævningen får os ikke til at ryste på hånden, for vi ved, vi har handlet på sagligt grundlag. Vi har ikke tillid til ledelsen længere, fordi der er nogle meget problematiske ansættelsesforhold, og derfor har vi opsagt dem, siger hun.

Driftsoverenskomsten er opsagt, men ikke udløbet endnu. Det skal man huske, mener Pernille Høxbro:

- Jeg synes hellere Lindevang og De Frie Børnehaver burde koncentrere sig om at leve op til vores samarbejdsaftale i stedet for at true med stævninger, siger rådmanden.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet