Fredericia skal styres som en privat virksomhed

Inspireret af økonomistyring i private virksomheder vil Fredericia Kommune og KMD udvikle en it-baseret model for ’koncernstyring’

IT

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Overblik og indsigt. Det er hvad Fredericias direktion håber at få ud af et samarbejde med KMD om at udvikle et helt nyt økonomisk styringssystem. Med inspiration fra det private erhvervsliv har de to parter sat sig for at udvikle en samlet it-løsning, der kan bruges til at forudsige og planlægge udviklingen på kommunens store velfærdsområder som skole, ældre og arbejdsmarkeds.

Det skal blandt andet ske ved at sammenstille oplysninger og data på de forskellige områder, som kan bruges til at tydeliggøre sammenhængen mellem forskellige indsatser og de afledte effekter. 

- Vi er meget optaget af at få styr på effekterne. For en ting er eksempelvis spørgsmålet om, hvor mange elever, der er i klasserne. Det er jo let at tælle. Men hvad der er kommet ind i deres hoveder, når de forlader klassen igen, det er svært. Men det er det, vi skal have bedre styr på, siger Marianne Rasmussen, økonomidirektør i Fredericia.

Hun erkender, at det kan være ’hamrende svært’ at finde data, der siger noget konkret om effekten af en bestemt indsats. Men det er ikke destomindre, den altoverskyggende målsætning med projektet. For det er netop de oplysninger, som gør det muligt at sige noget om, hvorvidt kommunen får mest muligt ud af borgernes skattekroner.

De ældre banede vejen
Idéen til at opbygge et nyt system opstod på baggrund af de erfaringer, man i Fredericia har gjort sig på ældreområdet med strategien om at hjælpe de ældre til at klare sig selv længst muligt i eget hjem.

- I den sammenhæng har det eksempelvis været vigtigt løbende at kunne samles op på udviklingen i visiterede timer til ældreplejen. Plejechefen har jo her haft et stort behov for at sammenholde forskellige indsatser med, om de har ført til færre visiterede timer, siger Marianne Rasmussen.

De bagudrettede data skal samtidig relateres til prognoser for fremtidens udvikling for at få fuld glæde af tidligere erfaringer, når der skal planlægges frem ad rettet. Det kan let føre til et behov for mange forskellige oplysninger på en gang, og grundidéen med det nye system er, at alle de oplysninger skal være lettingængelige og præsenteres på en simpel og overskuelig måde.

Kommunens piloter
For kommunens øverste leder skal det nærmest være som at sidde i cockpitet på et fly med alle de nødvendige oplsyninger samlet på instrumentbrættet foran sig. Så bliver det ikke blot mere gennemskueligt, hvad der kommer ud af kommunens penge, men også lettere at holde forskellige fagområder op ved siden af hinanden.

- Systemet skal kunne levere overblikket på en let forståelig måde. Man skal hele tiden kunne se, om lamperne lyser grøn, gul eller rød på de forskellige områder. Og hvis en lampe begynder at blinke rød, så skal man kunne zoome ind og se, hvor i styringskæden det går galt, siger Marianne Rasmussen.

Det kommende it-styresystem betegnes som ’koncernstyring’. Et begreb hente fra det private erhvervsliv og som også benyttes i centraladministrationen, hvor den tværgående styring hen over faglige skel er i højsæde.
I en kommune som Fredericia handler det ikke kun om at skabe overblik på tværs af sektorer, men også om at få samlede tilgange og løsninger på fælles udfordringer og interesser. Ledelsen af den fælles koncern er på den måde et ansvar for fag- og stabscheferne sammen med direktionen.

- Det er den gruppe, som er koncernledelsen. Og her handler det om at se på vores fælles ansvar med at drive den store butik, som Fredericia Kommune er med 4200 medabrjedere. Vi skal få afklaret vores fælles interesser for at kunne pejle os ind på, om det går godt med den samlede butik og ikke bare på de enkelte sektorområder, siger Marianne Rasmussen.

 

Den første deadline for projekt Koncernstyring er til april, hvor KMD skal være klar med en samlet løsning for ældreområdet.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet