Freden mellem lærere og kommuner er brudt

Lærere skal undervise mere, mener en række kommuner. Det fører til konflikt flere steder i landet. Danmarks Lærerforening er dybt bekymret.

Folkeskolen

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Den historiske enighed om lærernes arbejdstid er ovre.  Flere steder i landet ligger kommuner og lærere i åben konflikt om ressourcer. 

”Vi er i krig,” siger formanden for Danmarks Lærerforenings Randerskreds, Kurt Sørensen.

I Randers skal der spares otte millioner. Samtidig vil kommunen have lærerne til at undervise mere. Det har parterne ikke kunnet blive enige om. Derfor ender hovedparten af kommunens skoler ’i mødeplanen’. Det vil sige, at skolelederne skal detailplanlægge hver enkelt lærers arbejdstid fire uger frem.

Det samme er tilfældet i Ballerup, hvor der er indgået aftaler om arbejdstiden på specialskolerne, mens alle folkeskoler er røget i mødeplanen.

Hos Danmarks Lærerforening, DLF, ser man med dyb bekymring på udviklingen. 

”Med den meget pressede økonomi i kommunerne får man et ensidigt fokus på at presse mere undervisning ud af den enkelte lærer,” siger formanden Anders Bondo Christensen.

”Der sidder nogen, som tror, man kan effektivisere på den måde. Det gør man i virkeligheden ikke. For effektivisering handler om kvalitet i undervisningen – ikke bare antallet af undervisningstimer,” siger han.
Også formanden for skolelederne, Anders Balle, er bekymret:

”Der er et pres på skolen, og jeg ser med bekymring på nedskæringerne, for alt andet lige vil det give ringere resultater,” siger han.

Formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler (K) medgiver, at kommunerne har et stærkt fokus på at få mest mulig undervisning for færrest mulige kroner.

”Vi er jo presset økonomisk i de her år, og derfor kigger vi på alle områder på at gøre tingene så godt og effektivt som muligt. Og det er klart, at så stort et område som folkeskolen må vi også kigge på, når vi snakker om at effektivisere,” siger han.

”KL undergraver aftale”

Siden årsskiftet har KL tilbudt kommunerne at indgå i et ”partnerskab om effektivisering af lærernes arbejdstid.” Partnerskabet inkluderer analyser af undervisningstiden på kommunens skoler og sammenligninger på tværs af kommunegrænserne samt mulighed for konsulentbistand fra KL.

Det partnerskab er en direkte undergravning af den arbejdstidsaftale, som DLF og KL indgik i 2008 – og et brud på tilliden mellem organisationerne, mener  Anders Bondo Christensen.  Han hæfter sig ved, at de konfliktaramte kommuner, Randers og Ballerup, begge er med i partnerskabet.

”Vi oplever, at vi er vendt tilbage til tidligere tider, hvor man sidder på hver sin side af bordet og regner og ser, om man kan snyde modparten. Og det er en helt anden attitude end den, der herskede, da vi i 2008 indgik denneher aftale og gik igang med at implementere den i fællesskab,” siger Anders Bondo Christensen.

Michael Ziegler afviser, at KL er i færd med at undergrave såvel samarbejdet som arbejdstidsaftalen.

”Det, vi laver her, er fuldstændig inden for rammerne af den aftale, vi indgik i ’08. Det er jo ikke sådan, at man støber en arbejdstidsaftale i cement, og så er der pludselig indført tankestop på skoleområdet. Vi arbejder videre med den. Og så er det kun naturligt, at vi laver vores egne undersøgelser og analyser, så vi har den viden, vi skal bruge, når vi på et senere tidspunkt skal sætte os ned og snakke med lærerne,” siger Michael Ziegler.

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet