Frafaldne SF’ere går mod højre

Kun tre ud af de 45 byrådsmedlemmer, der har meldt sig ud af SF siden sidste valg, er gået over til Enhedslisten, viser rund spørge.

Faneflugt

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Selvom højredrejningen i SF har givet anledning til massiv kritik fra vælgere og partimedlemmer, så er det tilsyneladende ikke det, der har fået byrådspolitikere til at forlade partiet.

Ud af 45 afhoppere siden valget i 2009 er langt de fleste svinget mod højre og skiftet til Socialdemokraterne, en borgerliste eller fortsat som løsgængere. Kun tre har meldt sig ind i Enhedslisten og ønsker at repræsentere venstrefløjspartiet ved kommunalvalget i november. Det viser en rundspørge fra avisen Kommunen.

Line Hillerup fra Herning forlod i 2012 SF og meldte sig i starten af 2013 ind hos De Radikale. Hun overvejede i den mellemliggende periode at skifte til Enhedslisten, men springet til højre virkede i sidste ende mindre grænseoverskridende. Hun tror, at mange andre frafaldne SF’ere har det på samme måde.

- I virkeligheden synes jeg, springet til Enhedslisten er langt større end den anden vej til Socialdemokraterne og Radikale, siger hun blandt andet med henvisning til Enhedslistens socialpolitik, som i hendes øjne lader mange i stikken ved ‘bare at sænke en pose penge ned over dem’.

Opgør med opgøret

Ud af de 45, Kommunen er bekendt med har forladt SF siden sidste kommunalvalg, er 14 gået til Socialdemokraterne, og 11 har startet eller meldt sig ind i en lokalliste. Desuden er to gået over til Venstre, to til Radikale Venstre og en enkelt har meldt sig under De Konservatives fane.

Roskildes viceborgmester, Henrik Stougaard, er en af de få eks-SF’ere, der er skiftet til Enhedslisten. Og det overrasker ham ikke, at kun to andre har gjort det samme.

- Den rutsjetur mod højre SF har været inde på, har kørt længe. Og mange af dem, der er blevet byrådsmedlemmer for SF, har et stort medansvar for rutsjeturen. De der ville gå til Enhedslisten, tror jeg derfor er gået tidligere end sidste kommunalvalg i 2009, siger Henrik Stougaard.

Snarere end SF’s højredrejning er det formentlig opgøret med denne højredrejning, som det eksempelvis kom til udtryk ved partiets seneste formandsvalg, hvor Astrid Krag blev forkastet til fordel for Annette Vilhelmsen, der har fået mange lokale SF’ere til at forlade partiet.

Det vurderer lektor Karina Kosiara-Pedersen, der er leder af Center for Valg og Partier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Det her er ikke nødvendigvis folk, der flytter sig på grund af Villys højredrejning, men nok i højere grad, fordi der nu stilles spørgsmålstegn ved Villys strategi om at søge indflydelse og gøre partiet regeringsdueligt, siger hun.

Ensomhedslisten

For Henrik Stougaard var det dog netop højredrejningen i partiet, der blev for meget. Han har altid tilhørt partiets venstrefløj og dermed stået i opposition til Villy Søvndals linje. Det eneste han tænker nu, er, at han burde have forladt SF mange år tidligere.

- I bagklogskabens ulideligt klare lys burde jeg være skiftet for længe siden og før sidste kommunalvalg. Men det er svært at indse, når man sidder i det og er inde i en slåskamp om partiets sjæl, siger han.

En anden årsag til, at så få tidligere SF’ere flygter til Enhedslisten, kan være de mere lokale og lavpraktiske forhold.

- Man kan komme til at stå alene som Enhedslisten, fordi der ikke er noget lokalt partiapparat. Så kan det være mere oplagt at skifte til et eksisterende parti, eller man kan lige så godt stille op på en lokalliste, siger Karina Kosiara-Pedersen.

To ud af de 45 afhoppere, som Kommunen har været i kontakt med, er endnu i tvivl om, hvad de vil gøre, og har stadig Enhedslisten som en mulighed.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet