Fra Femern-forbindelsen til Fyn på en time

Med en omfattende plan satser Svendborg og Langeland Kommuner på at blive en del af det kommende Femern-projekt. En vision, der kan få afgørende betydning for den regionale udvikling.

Transport

Af Mia Tang | [email protected]

De er trætte af at ligge for afsides i det sydfynske område. Smukt er her, men manglen på erhvervsliv og nye tilflyttere gør Sydfyn og øerne til et typisk udkantsområde. Befolkningstallet falder, og det samme gør kommunernes indtægter. Gennemsnitsalderen stiger, og det samme gør de sociale udgifter. 

”I den sammenhæng betyder infrastrukturen utrolig meget,”  forklarer Tim Jeppesen. Som direktør for Kultur, Plan og Erhverv i Svendborg Kommune er han en af arkitekterne bag planen ”Fra omvej til smutvej”, hvor målet er at få området koblet sammen med på Femernbælt-forbindelsen. ”Det kan få en kolossalt stor betydning for vores regionale udvikling. Det har altid været et vilkår, at vi ligger afsides, men behovet for at få en bedre kontakt ud mod verden stiger i takt med, at mere og mere lokal produktion lukker,” siger han. 

Omfattende ny trafikplan

Derfor har Svendborg og Langeland Kommuner udarbejdet en plan, hvor bedre vejforbindelser og nye CO2-neutrale hurtigfærger mellem Spodsbjerg og Tårs ville gøre det muligt at komme fra Svendborg til Femern-forbindelsen på Lolland på en time. Samtidig satses der på den offentlige transport med en ny miljøvenlig brintbus-rute fra Svendborg til Femern-togforbindelserne, og også på cykelturisme, som i Tyskland vokser med 10 procent om året. Den nye Femern-bro får nemlig også cykelsti, som også bør svinge mod vest, mener man på Sydfyn.

Samtidigt vil en ændring af havnene i Spodsbjerg og Tårs til dybvandshavne give nye muligheder for at udskibe langt større elementer – for eksempel lokalt producerede vindmøller. For Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann (V), er denne plan et forsøg på at tænke offensivt, frem for at fokusere på begrænsningerne. ”Det kan få stor betydning for selvforståelsen i området, som nogle gange kan være lidt resigneret. Nu er det vores klare målsætning at få ændret den holdning ved at komme på kortet og blive en aktiv genvej ud mod Europa,” siger Lars Erik Hornemann. 

Bedre veje lig med vækst

Hvis det bliver muligt at forbedre ruten til Femern-forbindelsen, er begge parter overbevidste om, at både virksomheder og private vil kunne se mulighederne i at etablere sig netop her. ”Vi er trætte af altid at skulle hægte os på øst-vest-strukturen med motorvejen på tværs af Fyn. Nu øjner vi en ny nord-syd-struktur, hvor man via vores landsdel hurtigt og effektivt kan opnå videre forbindelse. Man taler så meget om et Danmark i balance. Her er muligheden,” siger Lars Erik Hornemann med eftertryk.

En holdning, Tim Jeppesen deler med henvisning til, at også turisterhvervet, der er meget afgørende for området, kan styrkes væsentligt. ”Hvis der hermed skabes en nem adgang fra Tyskland, Polen og i det hele taget Europa, kan det give et kæmpe afkast, og samtidig letter det danske virksomheders mulighed for at sende varer afsted den anden vej,” understreger han. 

Vision søger midler

Økonomisk set er kommunerne dog fuldstændigt afhængige af midler fra staten. Ved nye infrastrukturprojekter tages der hensyn til, hvilken betydning et nyt projekt kan få for området. Både Sydfyn, Ærø, Langeland og Lolland får midler som særligt vanskeligt stillede kommuner, så borgmesteren erkender blankt, at projektet er nødt til at være en foræring. ”Men jeg er overbevist om, at pengene tjener sig hjem igen. Dette projekt ville kunne generere så megen aktivitet, at vi ville blive langt mere selvhjulpne og dermed have brug for langt mindre økonomisk støtte på langt sigt,” fastslår Lars Erik Hornemann.  

Planen er nu blevet fremlagt for Folketingets trafikudvalg, der skal se nærmere på oplægget og mulighederne for eventuelt at inkorporere projektet i Femern-planlægningen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet