Fra et til fem økologiske bionaturgas-anlæg

Flere økologiske biogasanlæg kan øge omlægningen til økologisk landbrug i Danmark. Før var der kun et, nu er der givet støtte til fire mere

GRØN OMSTILLING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Fire nye økologiske bionaturgas anlæg ser snart dagens lys. De har fået 30 pct. i anlægstilskud fra Fødevareministeriet. I dag er der kun et anlæg, men de fire nye er nu på vej. Og det er vigtigt, at der er nogen, der tør gå foran, mener Michael Tersbøl. Han er leder af Kompetencecenter for økologisk biogas (KØB), som indsamler praktisk og teoretisk viden om biogas til økologiske landmænd. 

- Mange økologiske landmænd er usikre på, om det kan hænge sammen. Men hvis de fire, som har søgt om tilskud, kommer til at køre godt, så er der rigtig mange, som gerne vil være med, siger Michael Tersbøl.
Ifølge ham kræver det, at man fortsætter med at have særlige rammebetingelser for området, så man dels kan få et anlægstilskud, dels få fordelene der er forbundet med den særlige afregning til biogasenergi. Han mener, at potentialet  for økologisk biogasproduktion er stort.

- Det er det, fordi økologiske landmænd mangler gødning. Og man får en bedre gødningsforsyning, når man har sådan et anlæg, svarende til hvis man havde husdyrgødning fra økologiske kvæghold. Det kan godt være en driver, at man kan øge den økologiske produktion eller omlægningen til økologisk landbrug i Danmark, hvis man får nogle flere anlæg, siger han. 

En speciel satsning
Et af de fire projekt, som netop har fået tilsagn om midler fra regeringens anlægspulje til biogasproduktion, skal efter planen ligge i Brande. Anlægget skal producere grøn bionaturgas til det landsdækkende naturgasnet, og vil årligt kunne producere op mod 3 mio. kubikmeter bionaturgas – svarende til at flere end 1.800 husstande kan forsynes med CO2-neutral gas. 

Anlægget vil hovedsagelig modtage økologisk gylle fra kvæg og økologiske høns, men også konventionel gylle fra svin og mink. Dertil kommer økologisk biomasse samt energiafgrøder. 

Det er et af landets største frilandsgartnerier med økologisk produktion, Axel Månsson Holding, og Bionaturgas Danmark, et helejet datterselskab af Naturgas Fyn Holding, som indgår samarbejdet om et fælles økologisk biogasanlæg ved Brande.

- Anlægget i Brande er ikke vores største satsning – men måske en af de mest specielle og et levende bevis på, at vi er klar til at tage alle udfordringer op, når det gælder om at udnytte det store potentiale, vi har for produktion af bionaturgas i Danmark, siger direktør i Bionaturgas Danmark, Hans Duus Jørgensen.

Skaber arbejdspladser
Investeringen støtter op om regeringens økologiske handlingsplan for 2020 og bidrager desuden til forsyningssikkerhed og grønne arbejdspladser i kommunen. Det forventes, at anlægsfasen vil give fuldtidsbeskæftigelse til 15-20 personer i hele byggeperioden. Efterfølgende vil anlægget kunne fastholde arbejdspladser i biomasseproduktionen samt tilføje ca. fire fuldtidsbeskæftigede i driften af anlægget. Samtidig forventes det, at der vil være en afledt beskæftigelseseffekt på de omkringliggende virksomheder på ca. 10 årsværk.

Også Axel Månsson, direktør for Axel Månsson Holding ser frem til projektet:

- Brug af såkaldt hygiejniseret biomasse vil derfor også øge vores konkurrenceevne i et internationalt perspektiv og støtte op om godt landmandsskab og vores målsætning om at nå en bæredygtig produktion af økologiske grøntsager, siger han.

Ved at afgasse gyllen forbedrer virksomhederne CO2-balancen, mens kvælstofudvaskning og ikke mindst lugten ved udbringningen af gylle reduceres. Næringsstofferne i den afgassede biomasse eller gødning optages tilmed endnu bedre af afgrøderne.

 

 

 

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet