Fra 2014 skal det kunne betale sig at vaske om natten

Alle husstande skal have installeret timeaflæste elmålere, bebuder regeringens nye smart grid-strategi

SMART GRID

Af Redaktionen | [email protected]

Halvdelen af alle forbrugere i dag har fjernaflæste timemålere til registrering af deres elforbrug. Men målerne kan ikke anvendes til reel timeafregning af elforbruget, fordi aflæsningen er dyr, og fordi systemet til håndtering af de mange data først lige er kommet op at køre.

Ifølge den smart grid-strategi, som klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) offentliggjorde fredag, bliver de hindringer ryddet af vejen i løbet af 2014, så forbrugere med timemålere kan få fordel af at vaske om natten og styre varmepumpen efter vindmøllernes el-produktion. 

Strategien lægger op på til, at alle husstande skal have installeret timeaflæste elmålere. Det skal kombineres med variable tariffer og en datahub, som gør det muligt for forbrugerne at indrette forbruget efter, hvornår strømmen er billigst.

- Vi har i dag sat retningen for udviklingen af et intelligent energisystem. Det vil gøre den grønne omstilling billigere, give besparelser på elregningen og skabe helt nye produkter til glæde for forbrugerne, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. 

Et vigtigt skridt frem
Danmark er i dag førende i EU indenfor forskning, udvikling og demonstration af smartgrid-projekter. Og med en samlet strategi har Danmark nu en unik mulighed for at lægge sig i front på et globalt marked, der forventes at vokse til et trecifret milliardbeløb i løbet af de næste 10-15 år.

- Der er stor international bevågenhed om de mange banebrydende initiativer inden for Smart Grid, som i dag finder sted i Danmark. Med regeringens Smart Grid-Strategi tager vi endnu et vigtigt skridt fremad. Strategien giver os bedre mulighed for at udvikle nye produkter og digitale services til det smarte energisystem. Danmark har en styrkeposition på området, med stort potentiale for eksport og beskæftigelse, siger branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen.

Et væsentligt element i strategien er at gøre forbrugerne interesserede i at bruge energien effektivt. De fjernaflæste elmålere er en afgørende forudsætning for, at forbrugerne kan spille positivt med i fremtidens fleksible energisystem.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet