dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Fra 2014 skal det kunne betale sig at vaske om natten

Fra 2014 skal det kunne betale sig at vaske om natten

Alle husstande skal have installeret timeaflæste elmålere, bebuder regeringens nye smart grid-strategi

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Halvdelen af alle forbrugere i dag har fjernaflæste timemålere til registrering af deres elforbrug. Men målerne kan ikke anvendes til reel timeafregning af elforbruget, fordi aflæsningen er dyr, og fordi systemet til håndtering af de mange data først lige er kommet op at køre.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier