Fortsat råd til rengøring hver fjortende dag

For størstedelens af landets kommuner har budgetarbejdet for 2012 igen været et spørgsmål om prioritering mellem onder.

Budget 2012

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Med næste års budgetter på plads er der fortsat forventning til, at kommunerne under et overopfylder økonomiaftalen. Finansminister Bjarne Corydon (S) har sagt god for en marginal skattestigning på 29 mio. kr., og den seneste budgetprognose fra KL vurderede, at budgetterne samlet vil ligge omkring 2 mia. kr. under den nulvækst-ramme, der er aftalt med regeringen.

Men mange steder har det hverken været en let eller sjov opgave at nå så vidt. I Esbjerg skal driften eksempelvis reduceres med 138 mio. kr. netto for at få enderne til at mødes. Det har medført mange svære valg. 

På den ene side har man frasorteret spareforslaget om at kun gøre rent hos de fleste ældre hver tredje uge frem for hver 14. dag, som servicen er nu. Til gengæld spares der både på specialundervisning til socialt udsatte børn, familiebehandling, fritidshjem og ungdomsklubber, biblioteker, SSP m.m.

”Det administrative forslag til at skabe et budget i balance blev ændret på en række væsentlige områder, fordi der var ting, man ikke ønskede politisk. Og det har selvfølgeligt været svært at nå i mål, men til gengæld står der også et samlet byråd bag den endelige aftale,” siger Eddie Dydensborg, økonomichef i Esbjerg Kommune.

På sundhedsområdet har man i Esbjerg haft en klar forventning om, at omlægningen af kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen ville blive omtrent omkostningsneutral. Den tidligere regering lovede nemlig, at en kommende reform af udligningssystemet skulle kompensere de kommuner, som tabte på omlægningen.

”Så vi har regnet med at få mellem 9 og 10 mio. kr. mere over udligningen allerede fra 2013. Men det må vi jo se, hvad der sker med,” siger Eddie Dydensborg med henvisning til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers (R) udsættelse af udligningsreformen.

Indtægter svigter

Udligningsreformen har man ikke satset på i Silkeborg. Her har man fra 2010 og 2011 reduceret driften med over syv procent. Besparelser i den størrelsesorden er der kun få andre kommuner, som har skullet igennem. Og nu er det værste formentlig også overstået, mener borgmester Hanne Bæk Olsen (S).

”Vi har håbet på en udligningsreform, men har søreme ikke turdet regne med det. Og 2012 bliver sådan et år, hvor vi holder på det vi har. For vi ved, at hvis ikke der kommer mere vækst, så skal vi igen til at kigge alvorligt på udgifterne i 2013 for vores indtægter svigter,” siger Hanne Bæk Olsen.

Problemet for Silkeborg er ifølge borgmesteren, at kommunen vækster, uden at de økonomiske rammer følger med. De flere udgifter, som nye borgere fører med, er der ikke plads til med en nulvækst-ramme.

Men selv hvis den nye regering skulle vælge at sætte den kommunale skat mere fri med den bebudede skattereform, så vil det ikke være en løsning for Silkeborg.

”Vi fik i 2011 lov til at hæve skatten med et betragteligt beløb. Ja vi var faktisk den kommune, som fik lov til at hæve skatten mest. Så en højere kommuneskat er ikke en mulighed, vi vil benytte os af, når vores skatteprocent i forvejen er høj,” siger Hanne Bæk Olsen.

I år var det ikke Silkeborg, men Frederikshavn, Lemvig og Norddjurs, der fik lov til at hæve skatten en smule, mens Sønderborg hævede dækningsafgiften. Til gengæld sænkede Syddjurs og Rudersdal skatten, mens København og Odense sænkede dækningsafgiften.

Fri for administration

På Nordvestsjælland er Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) også glad for udsigten til endelig at kunne gøre sig fri af Indenrigsministeriets administration. Oven i købet et år tidligere end aftalt.

”Vi har forbedret vores kassebeholdning med det dobbelte af, hvad vi aftalte med Indenrigsministeriet. Så vi synes nu, at vi kan sige, at vi har en robust økonomi, selv om vi selvfølgelig stadig har udfordringer,” siger Thomas Adelskov.

En af de helt store aktuelle udfordringer er en tidligere beslutning om at gå over til selvbudgettering, som kommer til at koste Odsherred 100 mio. kr. over de to næste år. Samlet set har den beslutning kostet 19 kommuner 1,6 mia. kr. Et beløb som godt nok blev forhandlet ned til 1,3 mia. kr. med økonomiaftalen for 2012, men det betød blot, at de sidste 300 mio. kr. trækkes i bloktilskuddet.

Lige så ærgerlig Adelskov har været over selvbudgettering, lige så vred er han nu over, at indenrigsministeren har udskudt udligningsreformen.

”Jeg havde en klar forventning om, at udligningsreformen ville komme. Så det er vanvittigt skuffende, at der ikke er mod til at tage det opgør,” siger Thomas Adelskov.

 

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet