Fortovsfejning til overpris

Dyrt og dårligt. Københavns ordning om overtagelse af privates fortovsfejning møder massiv kritik.

Renhold

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

København vil være Europas reneste hovedstad i 2015, og det koster. I januar blev 1.918 nye matrikelejere indlemmet i en ordning, hvor kommunen overtager fortovsfejningen mod betaling.
”Det koster tre gange så meget som det, vi betaler vores gårdmand, og arbejdet bliver gjort dårligere. Vi er måske nødt til at fyre vores gårdmand, som er vigtig for både det sociale liv og renholdet i gården,” fortæller Aino Bredtved fra AAB afdeling 61.
Hun er langtfra alene med den holdning. Som beskrevet tidligere i avisen har København den klart dyreste ordning, og Kommunen har talt med flere boligforeninger i lignende situationer, der er utilfredse med prisen og ordningen. Thomas Sørensen står for gårdmændene i flere berørte egendomme:
”Når vi siger at vi aldrig ser dem feje herude, fortæller Københavns Kommune, at grunden er, at de kommer tidligt om morgenen. Men det passer ikke,” fortæller Thomas Sørensen.
Han har gennem længere tid lagt stikprøver ud for at se, hvad der blev fjernet, men indtil videre har han fundet dem alle sammen igen.
Et af de steder, han har som kunde, er AAB afdeling 61 på Vesterbro. Deres fortov er cirka 400 meter langt, og de skal årligt betale 145.000 kr. til kommunen. Det går til knap 400 mandetimer renhold om året. Altså mere end én time om dagen.
”De bruger højst fem minutter med en fejemaskine et par gange om ugen. Højst,” siger Thomas Sørensen.

Ingen påbud

Kigger man på de bredere målinger, skinner kritikken også igennem. Efter årsskiftet lavede kommunen en tilfredshedsundersøgelse med renhold i København. Hos de folk, der er en del af den nye ordning, ligger tilfredshedsskalaen med renhold i København på 2,8-2,9. Generelt for resten af København er den på 3,2.
Den hidtil eneste undersøgelse, man har lavet om tilfredshedsniveauet hos beboere, som er en del af ordningen, kontra beboere, som ikke er, blev lavet i 2005. Her er beboere uden for ordningen generelt mere tilfredse med renholdningsniveauet på fortovet og frekvensen af rengøring end beboere i ordningen.
Københavns Kommune forklarer ellers, at det er problemet med grundejere, der ikke lever op til deres renholdningsforpligtigelse, som tvinger dem til at lave ordningen. Ifølge Jacob Næsager, der sidder i Borgerrepræsentationen for De Konservative, har man dog aldrig givet et påbud om rengøring til en eneste grundejer i den nye ordning. 
Kim Hjerrild er områdechef i teknik- og miljøforvaltningen, og han forklarer, at påbud om rengøring er en meget bureaukratisk proces, som kræver så mange ressourcer, at man ikke mener, det kunne betale sig.
”Omkring tilfredshedsmålingerne er det helt normalt, at de gader, der for nyligt er blevet indlemmet i ordningen, ligger lavere end gennemsnittet. Men selvfølgelig tager vi kritikken til os, og hvis der er mange boligforeninger, der finder servicen for dårlig, vil vi se, hvad vi kan gøre ved det. Vi evaluerer løbende vores indsats og tjekker hver gade hver dag.”

 

Pris for tvungen fortovsfejning i større kommuner

  • København (uden snerydning og ukrudtsfjerning)              101,30/ 130,30 kr. pr. m2 pr. år
  • Odense                                                                                       120 kr. pr. m2 pr. år
  • Århus (uden snerydning og ukrudtsfjerning)                         62 kr. pr. m2 pr. år**
  • Esbjerg                                                                                        52,8 kr. pr. m2 pr. år

 

Kultur

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet