Førtidspensionens arvtager deler vandene

Det er uklart, hvem der får adgang til de ressourceforløb, som regeringen vil sætte i stedet for førtidspension. S er åben for lempelig visitation, mens V vil stramme.

Reform

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En åben ladeport eller et snævert nåleøje? Spørgsmålet om 'hvem' og 'hvor mange', der skal have adgang til de såkaldte ressourceforløb, som regeringen vil sætte i stedet for førtidspension til folk under 40 år, kommer til at spille en central rolle, når forhandlingerne om en kommende reform af førtidspension og fleksjob for alvor kommer i gang.

Formålet med ressourceforløbene er at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor nytter det ifølge socialrådgivernes formand, Bettina Post, ikke noget, hvis man vælger at lade visitationen til forløbene være lige så snæver, som den er til førtidspension i dag. Her er kravet, at borgerens arbejdsevne er permanent og betragteligt nedsat.

”Det giver slet ikke mening, hvis man først træder til dér, hvor man nu tænker førtidspension. Min forestilling er, at vi skal have fat på folk, inden de når til en langvarig udstødelse fra arbejdsmarkedet,” siger Bettina Post.

Hvis ressourceforløbene skal virke efter hensigten, mener hun, at det er nødvendigt at gøre det til et tilbud, som kan gives allerede, når 'alarmklokkerne begynder at ringe.'

Et trinbræt videre

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, deler socialrådgivernes overvejelser, uden dog at ville konkretisere, hvor grænsen skal gå.

”Typisk vil ressourceforløb være for dem, som nu ender på førtidspension. Men man skal selvfølgelig ind og vurdere for hver enkelt, om det er et ressourceforløb, der kan hjælpe folk i gang. Og hvis det er det, jamen så er det dét, man skal gøre. Derfor kan det godt blive en bredere gruppe, end dem der i dag kvalificerer sig til førtidspension,” siger Leif Lahn Jensen.

Venstres arbejdsmarkedsordfører, Ulla Tørnæs, er helt enig i, at det er afgørende, hvordan visitationen til ressourceforløbene kommer til at foregå. Men hun deler ikke holdningen om, at visitationen nødvendigvis skal være mere lempelig, end den er til førtidspension i dag. Tvært-imod kan der blive brug for mere snævre kriterier.

”Samlet set ønsker vi jo, at færre kommer på varig offentlig forsørgelse. Og vi ønsker bestemt ikke, at der udover fleksjob og førtidspension så bare kommer et lag mere med folk i ressourceforløb. De forløb skal føre til en reduktion i, hvor mange der er på fleksjob og førtidspension,” siger Ulla Tørnæs.

Hurtig sagsbehandling

Hos Konservative er socialordfører Benedikte Kiær godt klar over, at det bliver en svær øvelse at ramme det rigtige snit i forhold til visitationen. Hun vil samtidig arbejde for at få meget klare kriterier, så der ikke bliver stor forskel på tværs af kommunerne på, hvor mange, der får et ressourceforløb. I dag er der stor forskel på kommunernes tildeling af førtidspension.

”Der er stor forskel på, hvordan kommuner rundt om i landet tolker reglerne om førtidspension. Og de forskelle vil vi gerne have begrænset for at styrke borgernes retssikkerhed,” siger Benedikte Kiær.

Hun peger også på, at det er afgørende, at sagsbehandlingen ikke kommer til at trække i langdrag. Hvis ressourceforløbene skal virke, skal der sættes ind, inden borgeren kommer for langt væk fra arbejdsmarkedet.

Det er socialrådgivernes formand, Bettina Post, helt enig i. Hun er dog mere skeptisk over for tanken om at forsøge at ensrette visitationen i landets kommuner.

”Selvfølgelig er der nødt til at være en ramme, så man ikke kan få alle med, der bare har været på kontanthjælp i et par år. Den fare kan jeg jo godt se, og så kan det løbe vældig meget løbsk. Men jeg ville passe meget på med at lave alt for firkantede regler om det her, for så kommer det ikke til at fungere,” siger Bettina Post.

Arbejdsmarked

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet