Forsyningssekretariat presser prisloft med 470 millioner

136 vandselskaber kender ikke deres prisloft, da Forsyningssekretariatet har presset lofterne uretsmæssigt og de nu skal genberegnes. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beklager og nærlæser kendelsen

AFGØRELSE

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Prisloftet for 136 vandselskaber er blevet underkendt og skal genberegnes. Det slog Konkurrenceankenævnet fast i en kendelse i sidste uge. Årsagen er, at vandselskabernes brancheorganisation Danva har fået medhold i en principiel klage over prislofterne for 2012 og 2013, hvor Forsyningssekretariatet har korrigeret for såkaldt 'luft' i prisberegningerne, hvilket betyder, at selskaberne i princippet er blevet frarøvet et økonomisk råderum, som de har haft ret til.

- Det er fuldstændig uhørt, at Forsyningssekretariatet uretmæssigt går ind og presser prisloftet ned med 470 millioner kroner, når der ikke er hjemmel til det i loven, siger Carl-Emil Larsen, der er direktør i Danva.

Ifølge Danva's beregninger udgør 'luft-korrektionen' godt 470 millioner kroner for organisationens medlemmer, og afgørelsen fra ankenævnet betyder nu, at vandselskaberne næste år står uden mulighed for at forudse, hvilket prisloft deres budget skal styre efter.

Ensidigt økonomisk fokus
Ifølge reglerne har selskaberne fået fastsat driftsomkostninger i prisloftet, som afviger fra deres faktiske omkostninger. Det betyder, at nogle selskaber får meget 'luft' i prislofterne – altså et gab mellem de virkelige omkostninger og loftet. Og det er denne 'luft', som Forsyningssekratariatet har barberet væk i 2012-prislofterne, hvilket også har indvirkning på lofterne for 2013 og 2014.

- For mange selskaber har prislofterne ligget betydeligt over de faktiske priser, så den forskel, der ligger derimellem – kaldet luft – har Forsyningssekretariatet fjernet, forklarer Carl-Emil Larsen.

Ifølge Danva's direktør ligger der et indbygget problem i, at Forsyningssekretariatet kun forholder sig til, hvor billigt selskaberne kan drives.

- Det vandselskaberne er gode til er at levere høj forsyningssikkerhed, at levere ydelser der ikke belaster miljøet og levere services, som borgerne gerne vil have. Den kompetence tager man jo fra selskaberne, når man bare høvler priserne ned, og så bare ser på, hvad de så kan levere for under det prisloft.

Styrelse beklager
Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beklager vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen situationen. Hun kan godt forstå, at selskaberne finder det frustrerende, at de ikke kender prisloft-niveauerne, men forklarer, at der er tale om svære beregninger.

- Det er ny lovgivning, og det er selvfølgelig også nødvendigt for os at prøve grænserne af, hvis vi mener, vi har gode grunde til at gøre det. Vi har jo både en forpligtelse til at gøre det rigtigt i forhold til vand- og spildevandsselskaberne, men også i forhold til virksomhederne og forbrugere, som har gavn af de her prislofter. Men vi er selvfølgelig kede af, at der skal ske de her genberegninger, siger hun.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er nu i gang med at nærlæse kendelsen, og Bitten Thorgaard Sørensen understreger derfor, at det er for tidligt at udtale sig om, hvad konsekvenserne bliver.

- Vi vil gøre vores bedste for at få truffet de her nye afgørelser inden udgangen af året. Vi er selvfølgelig godt klar over, at det er væsentligt for selskaberne at få klarhed.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet