Forsyningsbranchen er lokomotiv for innovation og vækst

Omstillingen af den offentlige vandsektor fra forvaltning til forretning har styrket grundlaget for grøn vækst og klimatilpasning

VAND

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

De kommunale vandselskaber har på få år udviklet sig fra at være en del af den kommunale forvaltning til at være selvkørende forretninger, som er klar til at påtage sig et medansvar for innovation og nye klimatilpasningsløsninger.

En analyse fra ingeniørfirmaet NIRAS tegner et billede af en ny branche, som kan styrke grundlaget for grøn vækst i Danmark og i følge Thorkil Neergaard, NIRAS’ markedschef for forsyning, er der en høj grad af engagement og beslutningsvillighed i selskaberne.

- Analysen viser, at vandselskaber og -direktører  tager ansvar, er beslutningsvillige og dybt engagerede i at udvikle og professionalisere selskaberne yderligere de kommende år – et engagement, som rækker længere end det, som forventedes skabt af vandsektorloven og forsyningssekretariat, siger han. 

Grøn lokal vækst
Ifølge Thorkil Neergaard er forsyningsbranchen allerede en central aktør i den fremtidige håndtering af knappe vandressourcer, udledninger til  sårbare modtagere og ikke mindst reducere klimaskabte problemer.

- Vores analyse peger på, at branchen nu også er parat til at være en central aktør i skabelsen af innovation og grøn vækst lokalt, regionalt og internationalt.

Vandforsyningsbranchen investerer i de kommende år adskillige milliarder kroner i forbedringer og udbygninger af anlæg, og det er ifølge Thorkil Neergaard en oplagt mulighed og forpligtelse til at sætte fokus på innovation.

- Hvis det kan lykkes at kanalisere blot en mindre del af disse investeringer over i projekter, som samtidig rummer et innovationsperspektiv, er der store muligheder for at skabe udvikling, der ikke blot løser de danske udfordringer, men også udvikler produkter til eksport sammen med den private sektor og videninstitutionerne.

Forsyningsanalysen kan læses i fuld tekst: http://publications.niras.com/DK/NIRASForsyningsanalyse2012/

Eller som resume:  http://publications.niras.com/DK/NIRASForsyningsanalyse2012resume/

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet