Første styrelse ind i samarbejde om energirenovering

Bygningsstyrelsen er blevet en del af partnerkreds for Gate 21 med blandt andet 16 kommuner, der vil accelerere den grønne omstilling

Af Redaktionen | [email protected]

Et fokus på en bæredygtig omstilling af bygningsmassen. Det er en interesse, som kommunerne deler med Bygningsstyrelsen, som netop er trådt ind i Gate 21.

- Bygningsstyrelsens erfaringer med energirenovering vil gavne hele partnerkredsen og de fremtidige fælles innovationsprojekter, siger direktør for Gate 21 Poul Erik.

Bygningsstyrelsen er den første styrelse i partnerkredsen. Og samarbejdet med statens største bygherre og ejendomsadministrator skal især bruges til at finde nye metoder til at gøre den eksisterende bygningsmasse klar til en fossilfri energiforsyning i 2035.

- Vi er overbeviste om, at de mange partnere i Gate 21 kan bidrage positivt til dette arbejde. Herudover håber vi at kunne trække på Gate 21 i Bygningsstyrelsens omfattende indsats med energioptimering af de 4 mio. m2 kontor- og universitetsbygninger, som styrelsen administrerer, forklarer Kristian Lyk-Jensen, chef for Planlægning og Energi i Bygningsstyrelsen.

Front med grøn teknologi
Som et led i partnerskabet indgår Bygningsstyrelsen et samarbejde med Gate 21 om udbredelse af online-værktøjet energimål.dk, hvor ejere, administratorer og lejere kan få overblik over energirenoveringsmuligheder af kontorbygninger.

- Vi ser frem til at være en del af Gate 21’s unikke sammenkobling af de interessenter, der efterspørger grønne løsninger, og de virksomheder, som leverer fremtidens teknologi. Den kobling er en forudsætning for, at Danmark også fremover kan være i front med grøn teknologi, siger Kristian Lyk-Jensen.

Energimål.dk bygger på de mange data, som i forvejen findes i energimærkningsdatabasen og BBR. Derudover vil samarbejdet bestå i videndeling og udvikling af fælles forsøgsprojekter, der kan danne grund for morgendagens grønne teknologier såvel i kommunerne som i staten.

tsp 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet