Forsøgsfamilier i Vendsyssel skal undgå skrald

Nyt initiativ sætter fokus på sortering af skrald i de enkelte husstande

STENERS KLUMME

Af Redaktionen | [email protected]

100-200 forsøgsfamilier i Hjørring og Brønderslev Kommune skal i fem uger i marts og april arbejde på at undgå skrald. De deltager i nulskrald.dk, som kommunerne, Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, kommunikationsbureauet Tankegang og Aalborg Universitet står bag.

Indtil videre har 85 familier meldt sig og flere end 1500 følger med på Nulskralds Facebookside, hvor brugerne udveksler tips og erfaringer.

Målet med Nulskrald er at indhente viden om den praktiske sortering hjemme i husstanden.

Umuligt med nul skrald
Affaldsbranchen er dygtig til at organisere indsamlinger og at lave genbrugspladser og miljøstationer. Men sandhedens øjeblik, hvor affaldet skabes, er hjemme hos forbrugeren, og det har kommuner og affaldsselskaber meget lidt fokus på.

Idéen i Nulskrald er, at brugerne selv fortæller, hvordan de gør og gerne stiller ønsker til kommunen og AVV om udstyr og muligheder for at aflevere bestemte typer affald.

Ingen kan lave nul skrald, men rigtig mange familier vil kunne halvere mængden af affald i skraldespanden ved at købe bevidst ind, sortere lidt mere i hverdagen og undgå madspild.

Deltagernes skraldesække bliver vejet før, under og efter forsøget, og resultatet kommer op på Nulskralds hjemmeside, så testfamilierne løbende kan følge deres indsats. Hver uge skal de svare på nogle spørgsmål fra studerende og forskere på universitetet, blandt andet om tidsforbrug og om ændrede vaner.

I Tankegang er vi gået med i projektet, fordi Nulskrald kræver en ny form for kommunikation. Vi hjælper kommuner og affaldsselskaber med at fortælle borgerne, hvordan de skal sortere deres affald. I Nulskrald er det omvendt. Her skal vi hjælpe borgerne med at fortælle kommunerne  og AVV, hvordan de sorterer og hvilken service, de skal have for at lave mindst muligt skrald.

 


Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet