Forslag: 60 grønne transportkommuner inden 2020

Regeringens klima-katalog peger på at udvide en certificeringsordning, som kun ganske få kommuner er med på i dag

KLIMAPLAN

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Finkæmmer man regeringens klimaplan for konkrete kommunale tiltag, dukker et forslag op på siderne om transport. Her peges der i kataloget på, at hvis kommuner og erhvervstransport gør en systematisk indsats for sikre brændstofbesparende tiltag, kan der i 2020 forventes en CO2-reduktion på 30.000 tons.

Forudsætningen er, at 500 virksomheder og 60 kommuner bliver certificerede – for kommunernes vedkommende bliver de grønne transportkommuner, hvilket indebærer, at de blandt andet skal sikre mere energieffektive køretøjer og bedre udnyttelse af den eksisterende vognpark.

Sønderborg blandt de få

Dog er der lang vej til et mål om 60 grønne transportkommuner, for ifølge Trafikstyrelsen er blot tre kommuner i dag certificerede. Sønderborg var landets første, fortæller Lene Sternsdorf, der er klimakoordinator i kommunen. Hun peger på, at man i særlig grad har haft fokus på de helt tunge køretøjer i Vej- og Parkafdelingen, som nu er blevet skiftet ud, hvilket har reduceret brændstofforbruget i denne afdeling med omkring 25 procent.

 - Mange af de køretøjer, der er i samtlige kommuner, er forfærdelig gammelt, og det er meget meget dyrt at vedligeholde, og det er enormt brændstofforbrugende. Så det handler i høj grad om at have en udskiftningsplan, siger hun.

Sønderborg har som en del af certificeringsordningen også nedbragt udgifterne til brændstof for de leasede biler i administrationen med 12 procent og nyeste investering er en el-bil.

- El-bilen er lidt dyrere i indkøb, men billigere i drift, og så må vi se, hvordan regnestykket ser ud om et år, siger Lene Sternsdorf og understreger, at det hele tiden handler om at tænke ‘totaløkonomisk’.

Kommunen har en vision om at være CO2-neutral i 2029.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet