Forsker: Virksomheder skal tvinges til at tage voksenlærlinge

Antallet af voksenlærlinge er i frit fald, selvom alle parter er enige om, at ordningen skaber bedre vilkår på arbejdsmarkedet. Virksomhederne skal tvinges, mener forsker

Agora

Af Jon Kiellberg | [email protected]

En arbejdsmarkedspolitisk succes. Sådan betegner både forskere, arbejdsgivere, fagforeninger og lønmodtagere voksenlærlingeordningen. Og tallene taler deres tydelige sprog: Syv ud af ti ledige, der bruger voksenlærlingeordningen, er i job, efter de er blevet færdige, viser en analyse fra Deloitte udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen sidste år.

På trods af succesen med ordningen er antallet af nye voksenlærlinge styrtdykket og halveret på få år. I 2007 gik 5000 i gang som voksenlærlinge. I 2011 var der kun 2000.

Tving virksomhederne

Det får arbejdsmarkedsforsker og professor på Aalborg Universitet Henning Jørgensen til at foreslå, at virksomhederne tvinges til at tage voksenlærlinge.  At man fra politisk side pålægger arbejdsgiverne et ansvar eksempelvis ved hjælp af kvoter.

- Når frivillighedens vej og de bløde styringsinstrumenter ikke gør deres virkning, bør man tage mere styringspotente midler i brug. Der er rundt omkring i de europæiske lande en hel del kvoteordninger og andre pålæg til arbejdsgiverne, som de må rette sig efter, siger Henning Jørgensen.

Men både Dansk Erhverv og Dansk Byggeri advarer på det kraftigste mod at pålægge virksomhederne ansvaret for faldet i antallet af voksenlærlinge.

- Virksomhederne skal nok ansætte elever og lærlinge, når de har behov for det og omsætning til det. Når virksomhederne har ansat færre og færre voksenelever de seneste år, er det først og fremmest, fordi der ikke er kommet ordentlig gang i efterspørgslen endnu, siger Svend Berg, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Hos Dansk Byggeri klapper man heller ikke i hænderne over forslaget om kvoter. I forvejen er voksenlærlinge populære, og ordningen er et af bedste beskæftigelsesredskaber på arbejdsmarkedet, siger Louise Pihl fra Dansk Byggeri.

- Lad os få proportionerne på plads i denne diskussion. Virksomhederne tager masser af lærlinge, og det gør de helt frivilligt, fordi de gerne vil bidrage til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Tvang og klausuler batter så uendeligt lidt og ødelægger så meget, siger Louise Pihl.

S: Åben for ideen

Arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne, Bjarne Laustsen, er derimod ikke afvisende overfor tanken om, at virksomhederne bliver pålagt et ansvar for at tage flere voksenlærlinge. For i bund og grund kommer virksomhederne til at mangle faguddannet arbejdskraft i fremtiden, pointerer arbejdsmarkedsordføreren og tilføjer:

- Virksomheder, som beskæftiger faguddannet arbejdskraft, har en indlysende pligt til selv at sørge for at uddanne unge, herunder også voksenlærlinge, mener Bjarne Laustsen.

K: Afskaf ordningen for faglærte

Hos De Konservative er man langtfra begejstret for nogen form for tvang. Til gengæld mener arbejdsmarkedsordfører for De Konservative, Mai Mercado, at man skal gå voksenlærlingeordningen efter i sømmene og målrette indsatsen mod de ufaglærte.

- Derfor foreslår vi at afskaffe voksenlærlingeordningen for dem, som allerede har en kompetencegivende uddannelse, så den udelukkende kan benyttes af ufaglærte, siger Mai Mercado fra K.

De samme toner finder man hos Carsten Koch-udvalget i den for nylig lækkede rapport. Rapporten anbefaler, at ordningen målrettes de ledige, som ikke har en kompetencegivende uddannelse i forvejen. Samtidig anbefaler udvalget, at incitamenterne øges for virksomhederne, så antallet af voksenlærlinge igen vil stige.

Hvordan ordningen lander, får vi tidligst svar på, når beskæftigelsesministeren har taget stilling til Carsten Koch-udvalgets anbefalinger og efterfølgende vil lancere en ny beskæftigelsesindsats.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet