Forsker: Nu skal der kastes lys over uligheden i Danmark

Debatten om regional ulighed buldrer derudad – men den lider under manglende viden på området, mener forskere fra Aalborg Universitet. Det skal et nyt forskningscenter rette op på.

Interview

Af Jens Holm | [email protected]

Ingen aner, om den regionale ulighed er større eller mindre end for 30 år siden, ligesom ingen aner, hvad der i givet fald skulle være baggrunden for udviklingen.

Derfor er det svært at sige noget begavet om, hvad uligheden mellem regionerne betyder for eksempelvis økonomi, arbejdsmarkedsforhold, bosætning og uddannelsesforhold.

Det mener en række forskere fra Aalborg Universitet (AAU), som derfor har etableret Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed, der blev åbnet på konferencen ”Danmark i balance?” den 16. maj.

”Hvis vi skal forstå dynamikkerne, så bliver man nødt til at kombinere forskellige fagligheder, og der mener vi, at vi har et godt udgangspunkt for at gøre det på Aalborg Universitet.”

En af bagmændene er lektor Ina Drejer fra Institut for Økonomi og Ledelse ved AAU.

Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på regionale forskelle?

- Vores interesse udspringer fra 2015, hvor der var godt gang i snakken om udflytning af statslige arbejdspladser. På det tidspunkt blev jeg kimet ned, fordi jeg havde været med til at lave en lille pamflet om staten i provinsen i 2014. Jeg blev bedt om at udtale mig om hvad som helst i forhold til emnet, hvor jeg så bare måtte sige, at det ved jeg ikke noget om.

Der er ikke samlet viden omkring, hvad det er, der nytter i forhold til at skabe regional balance, hvad der er op og ned, hvor stor uligheden er, og hvad der er kernen i uligheden – og det er simpelthen grunden til, at vi satte os for at samle forskellige forskningsmiljøer og tilgange til emnet.

Hvad er årsagen til, at vi mangler den viden?

- Der er masser, der forsker i regional udvikling, men vi kan se, at der er en mangel på viden om, hvordan de forskellige fagvinkler kombineres. Der er en forskningstradition for, at vi ser meget monofagligt på områderne, og der vil vi gerne prøve at se på det tværfagligt. Hvis vi skal forstå dynamikkerne, så bliver man nødt til at kombinere forskellige fagligheder, og dér mener vi, at vi har et godt udgangspunkt for at gøre det på Aalborg Universitet.

Er der vidensområder, der halter bagefter i særlig grad?

- Ja, specielt betydningen af udflytningen af de statslige arbejdspladser. Der synes jeg, at det blev ret tydeligt, at netop betydningen af samspillet mellem offentlige og private arbejdspladser, og hvad det betyder for den regionale udvikling, er noget, vi mangler at få belyst i Danmark.

Hvordan vil I undgå, at I bliver spændt for en politisk vogn?

- Vi kan aldrig sikre os imod, hvordan folk vil bruge vores resultater. Vi kan kun tage ansvaret for, hvad vi selv skriver og gør. Det eneste, vi kan gøre, er, at vi kun udtaler os om noget, vi har arbejdet med og har dokumentation for.

Hvornår forventer I, at de første konkrete resultater af jeres arbejde kommer?

- Hastigheden afhænger af finansieringen, men allerede indenfor de kommende uger og måneder vil vi begynde at publicere det, vi kalder for faktanotater, hvor vi går ind og beskriver udviklingen. Eksempelvis vil vi se på udviklingen i uddannelsespladser og koble det til, hvordan man har flyttet rundt på - og centraliseret - uddannelsespladserne, og hvad det egentlig betyder for, hvor mange der er i gang med uddannelser rundtomkring.

Hvem skal finansiere jeres arbejde?

- Vi håber på, at forskellige fonde vil være interesserede i det her, og det kan også være, at kommunerne eller regionerne vil være interesserede i at støtte specifikke aktiviteter. Vores eget fakultet har givet os en grundfinansiering, så vi kan koordinere vores aktiviteter, men vi er nødt til at finde fonde, der også gerne vil være med, hvis vi gerne vil realisere vores tanker indenfor en rimelig tidsfrist.

Demokrati

Land & by

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet