Forskellige løsninger for radikale dobbeltmandater

Den radikale Egedal- og nu også folketingspolitiker Christian Friis Bach vil blandt andet følge kritiske økonomiforhandlinger i byrådet til dørs. I Kolding har kollegaen Marlene B. Lorentzen endnu ikke besluttet sig.

Fv11

Af Knud Abildtrup | [email protected]

Som i andre spørgsmål kan man i Radikale Venstre finde flere holdninger på afgørende områder. For eksempel dobbeltmandater eller ej.

Mens partifælle og Frederiksberg-rådmand Lone Loklindt ikke er i tvivl om at skulle vælge det kommunalpolitiske fra, nu hvor hun er valgt til Folketinget, har byrådsmedlem i Egedal, Christian Friis Bach (R), nu valgt at forsøge sig med politik begge steder på én gang.

”Jeg synes, at Johs. Poulsen fra Herning, der har haft dobbeltmandat, lykkedes med at tilføre folketingsgruppen et vigtigt kommunalt input, ligesom det også fungerede den anden vej med hans store kontaktflade. Men for mig betyder det da noget, at jeg bor meget tættere på Christiansborg end han. Hvis jeg boede i Nordjylland eller Esbjerg, var det nok en anden sag,” siger Christian Friis Bach.

”For mig betyder det også noget, at vi for tiden er inde i afgørende forhandlinger om budget 2012 i Egedal, og dem vil jeg gerne følge til dørs. Det er jo ikke så længe siden, jeg blev valgt, og jeg vil gerne gøre det ordentligt.”

Tvivl i Kolding

Den radikale kollega, udvalgsformand i Kolding, Marlene B. Lorentzen står ligesom Christian Friis Bach over for dilemmaet: at lave et rent snit til byrådsarbejdet eller fortsætte med alle eller bare nogle af de politiske forpligtelser i kommunen sideløbende med Christiansborg-arbejdet. Og her er hun ikke i tvivl om, at arbejdet rent praktisk bliver omfattende.

”Spørgsmålet for mig er, om ikke partiet og Kolding er bedre tjent med, at jeg kan fortsætte en hel masse spændende arbejde, ikke mindst i kultur- og erhvervsudvalget, hvor jeg er formand. Det handler blandt andet om erhvervspolitik, hvad vi skal leve af i fremtiden, hvor vi i Kolding arbejder med mange initiativer omkring kreativitet, innovation og entrepeneurship,” siger hun.

Marlene B. Lorentzen har med andre ord endnu ikke besluttet sig, men vil drøfte sagen på kommende møder med borgmester og bagland. :

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet