Forskellig behandling af lungekræft

I Region Hovedstaden er overlevelsen for patienter med lungekræft op til 20 procent højere end i Vestdanmark, viser ny rappor

Af Redaktionen | [email protected]

Patienter med lungekræft får forskellig behandling alt efter, hvor i landet, de bor. Det viser en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse. Ifølge rapporten er der stor forskel på, hvor tidlig, hvor hyppig og hvor udbredt kemo- og strålebehandling er, og om patienter bliver tilbudt operationer. Og netop de faktorer har stor betydning for helbredelsen. Patienter i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har således mellem 10 og 20 procent højere dødelighed end patienter i Hovedstaden. Den store forskel kan ikke forklares med forskelle i befolkningen, da tallene er korigeret for bl.a. alder, sygdomsstadie på diagnosetidspunktet og øvrige sygdomme.

- Patienterne skal have samme gode behandling i hele landet. Nu har Region Hovedstaden demonstreret gode resultater. Det skal alle landets lungekræftpatienter have del i. Derfor skal sygehusledere på alle niveauer sørge for straks at organisere deres indsats, så de når op på det høje niveau, som Region Hovedstaden har anvist, siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem lungekræftlæger fra hele landet. Det er den mest grundige af sin art til dato og giver dermed en hidtil ukendt forklaring på forskellene mellem de enkelte regioner. F.eks. er Region Nordjylland tidligere blevet rost for at korte af ventetiderne.

Registrering
Rapporten har kun været muligt at lave fordi lungekræftlæger over hele landet i flere år omhyggeligt har registreret oplysninger om patienterne.

- Arbejdet her viser også, at det nytter noget når læger og sygeplejersker bruger tid på at registrere. Uden registreringen og den omfattende faglige analyse af registreringerne havde vi aldrig fundet forskellen mellem regionerne. Så kunne denne forskel i virkeligheden have fortsat i mange år – til skade for patienterne, siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen

sf

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet