Forskellen på os og DF er 60 øre

Flad skat på arbejde og langt mere privatisering. Jakob Engel-Schmidt (V) varsler et opgør med kræve- og klynkementaliteten.

Udgiftsstop

Af Jon Kiellberg | [email protected]

- Jeg vil hellere være politikeren for de få end please flertallet. Så hvis man leder efter en politiker, som går på valg på højere overførsler, på en større offentlig sektor og at samfundet skal tage et større ansvar for sine borgere, så skal man ikke stemme på mig.

Så kontant kommer det fra den tidligere VU-formand Jakob Engel-Schmidt – og et af de nyeste medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Den tidligere direktør for Dansk Iværksætter Forening vil på flere fronter gøre op med den ansvarsforflygtigelse, som han mener præger mange danskere. Han siger selv, at han har en afgrundsdyb foragt for mennesker – uanset uddannelse – når de sidder derhjemme på passiv forsørgelse og er for fine til at arbejde på en tankstation eller i Netto. 

Det er i bund og grund en hån mod det arbejdende folk. I det hele taget er der brug for et opgør med krævementaliteten i samfundet. Det personlige ansvar skal ifølge Engel-Schmidt fylde langt mere i den offentlige debat. Og her har politikerne også et ansvar for at udøve en stærk kulturel påvirkning, så folk ikke bare sidder derhjemme og fiser husleje af.

Målet er flad skat

For nyligt tweetede Jakob Engel-Schmidt: ‘Velfærdssamfundets uovertruffenhed: Nye tal viser, at under 50 procent af danskerne er i arbejde og beskæftigelsen sætter bundrekord.’

Men summen af folk på overførselsindkomster er jo nærmest konstant. Det var den i jeres tid i regeringen. Og det er den i dag. Skal incitamenterne til at arbejde øges væsentligt, hvis I kommer til magten?

- Det skal de. Der er alt for mange mennesker, som ikke har incitamenter til at gå på arbejde. Vi ved ifølge regeringens egne beregninger, at 300.000 danskere har en meget lille gevinst ved at arbejde, siger Engel-Schmidt.

Derfor skal skatten sættes markant ned på arbejde, og stod det til ordføreren for iværksætteri og innovation, skal man starte med at sænke skatten i bunden, for det er socialt retfærdigt.

Men det stopper ikke her. For ligesom den forhenværende VU-formand, Morten Dahlin, som sidste år redefinerede Søren Pinds ti liberale teser, går Jakob Engel-Schmidt også ind for flad skat, hvor alle opkræves en lige stor del af deres indkomst. Det kommer ikke ved næste valg, men på sigt. Han mener dog helt grundlæggende, at den nuværende skattestruktur i landet begrænser både velstand og lykke.   

Men flad skat på arbejde er ikke noget, I snakker særligt højt om i Venstre – bortset fra i jeres ungdomsparti. Går du ikke mod partilinjen?

- Hvis jeg kun skulle holde mig til partiprogrammet og partiets linje og ikke tænke lidt større tanker, så ville politik blive meget kedeligt og ensformigt. Jeg synes, det er en god ambition at arbejde for flad skat i Danmark – på sigt. Vi skal altid som liberale turde se på, hvor lav skatten kan blive, siger han.

Vi er tæt på DF

I det hele taget har hverken den nuværende eller den daværende regering taget hårdt fat i reformsporet, mener  Engel-Schmidt. Som politiker er man nødt til at prioritere - også de mindre populære løsninger. Derfor skal der være langt færre skatter og afgifter for at skabe vækst i Danmark. Og derfor går Venstre ind for nulvækst – eller rettere – udgiftsstop.

Dansk Folkepartis økonomiske politik ligger jo på mange måder tættere på Enhedslisten end Venstre. Hvordan kan I overhovedet samarbejde med DF eller måske ligefrem danne regering med dem efter næste valg?

- Venstre og Dansk Folkeparti har faktisk aldrig været tættere på hinanden. Forskellen på paradis og ragnarok i dansk politik er 60 øre! Når vi i Venstre siger nulvækst og regeringen siger 0,6 procent, så svarer det til 60 øre ud af en 100 kronerseddel. Prøv at tænke tilbage til for fem år siden! Når Fogh lod den offentlige sektor vokse med to procent, så ville Socialdemokraterne have det dobbelte. De råbte om social massegrav. Det sjove er, hvordan den sociale massegrav har ændret sig i dybden. Efterhånden er forskellen på ragnarok og paradis blevet mindre og mindre. Vi tror sagtens, at vi kan spille politisk musik sammen med Dansk Folkeparti. Mest af alt er forskellen mellem os og DF noget, som bliver skrevet op af medierne, siger Engel-Schmidt.

Om Dansk Folkeparti og Venstre vitterlig er så tæt på hinanden, som Jakob Engel-Schmidt giver udtryk for, er dog tvivlsomt. Kristian Thulesen Dahl har flere gange blankt afvist, at partiet vil lægge stemmer til nulvækst i det offentlige. Og hvis Dansk Folkepartis medvind i meningsmålingerne blot holder en smule frem mod valget, får Løkke som statsminister svært ved at gennemføre Venstres lovede nulvækst og besparelser i det offentlige - hvis DF vel og mærke skal lægge stemmer til. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har været ude med udregninger om Venstres nulvækst, der viste, at det vil betyde 5.200 færre lærere og 2.900 færre pædagoger?

- Jeg har cirka lige så stor tiltro til AE-Rådets tal, som jeg har til validiteten på Disney Channel. Jeg mistede al respekten for dem, da Finansministeriet vurderede Fair Forandrings og Fair Løsnings indvirkning på dansk økonomi. Ministeriet fandt frem til, at de var underfinansieret med 25 milliarder kroner. Svaret fra AE-Rådet var, at de nok havde lagt vægt på nogle andre ting.

Nedlæg regionerne 

Men uanset, at du ikke køber AE-Rådets præmis eller udregningsmetoder, så er I jo tvunget til nedskæringer og effektiviseringer i det offentlige, hvis I vil have nulvækst, for pengene skal jo findes et sted?

- Det er klart, at man som politiker skal være god til at prioritere. Derfor vil jeg blandt andet nedlægge regionerne. De har vist sig alt for ineffektive som et overflødigt fedtlag mellem kommunerne og staten.

- Derudover skal kommuner og stat have langt mere ambitiøse målsætninger om at konkurrenceudsætte opgaver. Det er en skændsel, at man ikke som politiker, hver gang man skal købe noget for borgernes penge, først spørger markedet, om de kan gøre det billigere og bedre end kommunen. Jeg ser meget gerne private leverandører i langt højere grad drive alt lige fra vuggestuer til plejehjem.

- Jeg ser også gerne, at private leverandører får en langt større rolle i beskæftigelsesindsatsen – der hvor de kan gøre en forskel. Sidst, men ikke mindst skal det være langt nemmere at starte ny virksomhed i Danmark, forklarer Engel-Schmidt.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet