Formand: Østdanmark er naturligvis også tænkt med

Selvom KL's Teknik- og Miljøudvalg ikke har repræsentanter fra Sjælland, bliver landsdelen ikke overset, når KL tager fat udfordringerne med den stigende urbanisering, siger Kolding-borgmester, Jørn Pedersen (V), der er ny udvalgsformand

Interview

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Tillykke med posten som formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg. Det er en tung og prestigefuld post, du overtager efter den nuværende KL-formand, Martin Damm (V). Hvordan ser du på opgaven?

Jeg er meget beæret, og jeg ser det som en positiv kvittering fra mine kollegaer, at der var opbakning til, at jeg skal have den her ansvarspost for det samlede kommunedanmark.

Hvad bliver de vigtigste opgaver de næste fire år?

Det vigtigste arbejde er allerede sat i gang, inden jeg blev formand; nemlig arbejdet med at sikre 'Et land i balance' (som den tidligere KL-formand, Erik Nielsen (S) omtalte, som den vigtigste debat i de nye kommunalbestyrelser på Kommunalpolitisk Topmøde i år, red.). Alle de udfordringer, der ligger i forhold til urbanisering, og at demografien ændrer sig skævt bliver en enorm opgave, som går på tværs af udvalgene i KL. Det bliver spændende at forsøge at knække koden på den massive urbanisering, der også sker i vores land.

Jeg ved dog, at nogle har udtrykt bekymring for, at der ikke er nogen fra det østlige Danmark med i Teknik- og Miljøudvalget, og der kan jeg bare sige, at 'Et land i balance' naturligvis også indbefatter København og så sandelig også resten af Sjælland – inklusiv Bornholm. Længere er den ikke.

Hvad er visionen med det udspil?

Min vision er, at hovedstaden fortsat er vores trækanker og kan være et flagskib udadtil, mens vi samtidig har udvikling i vandkantsdanmark. Så vi skal helt væk fra snakken om udkantsdanmark og sikre os, at de områder også selv kan skabe vækst.

Derudover er der en beredskabsplan fra strukturudvalget lige på trapperne ifølge rygterne, som vil få stor betydning for kommunerne. Her er et af spørgsmålene, om vi skal til at arbejde sammen i større enheder. Det diskuterer vi faktisk i Trekantsområdet lige nu, hvor vi overvejer at sammenlægge vores seks enheder, som andre kommuner allerede har gjort. Et andet spørgsmål er, om vi skal overtage regionale og statslige opgaver i den sammenhæng.

Hvad er KL's syn på strukturudvalgets planer?

En anerkendelse af, at der godt kan ligge et potentiale i, at kommunerne kan gå sammen i større enheder og løse nogle af de mere overordnede opgaver – og flere opgaver end i dag. Men absolut ikke en anerkendelse af det besparelsespotentiale, revisionsfirmaet har kigget på. Det kan vi simpelthen ikke se, hvordan skulle hænge sammen.

8. og 9. maj holder KL sin årlige Teknik- og Miljøkonference, hvor du blandt andet skal tale om Naturplan Danmark – en del af regeringsgrundlaget fra 2011, der ventes fremlagt i løbet af 2014. Ifølge miljøminister Kirsten Brosbølls (S) meldinger indtil videre, rummer planen to hovedområder: En mere sammenhængende natur, så mindre naturområder bindes sammen i et større netværk, og en opgave med at sikre biodiversiteten i havmiljø, skove osv. Hvilke ønsker og input har KL til Naturplan Danmark?

Det er den del, vi fra kommunal side er mest optaget af. Vi regner med, at det er os i kommunerne, der skal skabe disse sammenhænge, og at vi i første omgang anvender kommuneplanen til det. Vi anvender det brede naturbegreb, så vi også kan forbinde naturen i byerne med naturen udenfor byerne.

Med hensyn til biodiversitet er vi fra kommunal side spændte på, om man vil gøre en indsats for biodiversiteten. Indtil nu er det kun noget, man har talt om. Hvis der skal ske noget, så skal man lave en plan for en indsats, og man skal finde penge til at få indsatsen gennemført. De miljøøkonomiske vismænd har lavet en beregning af, hvad det vil koste, og hvordan man mest effektivt kan lægge en indsats til rette. Det kan man fint hente inspiration i.

I år ventes også at komme en opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens 44 anbefalinger til vækst i landbruget og bedre natur. Hvad venter KL sig af denne?

KL kigger med særlig interesse på den del, der vedrører en mere sammenhængende natur. Vi har bidraget til arbejdet ved at pege på, at man kan anvende planinstrumentet til at fremme denne sag.

På Teknik- og Miljøkonferencen skal du også tale om den nationale ressourcestrategi for affald, som blev lanceret ved udgangen af 2013?

Den er jeg meget optaget af, for sagen er, at går man ud og laver en fuld liberalisering af sektoren, vil det være en tikkende bombe under kommunaløkonomierne, fordi rigtig mange kommuner er bundet op på fælleskommunale samarbejder. Samtidig er vi positivt indstillede overfor, at vi får sorteret bedre i vores affald. Men den dialog er sat på pause lige nu.

Medlemmer af KL's Teknik- og Miljøudvalg:
    •    Formand: Jørn Pedersen (V), Kolding
    •    Næstformand: Peter Sørensen (S), Horsens
    •    Carsten Kissmeyer (V), Ikast-Brande
    •    Tommy Eggers (DF), Aalborg
    •    Daniel Nyboe Andersen (R), Aalborg
    •    Torben Hansen (S), Randers
    •    Birgit Hansen (S), Frederikshavn
    •    Steen Dahlstrøm (S), Middelfart
    •    Jesper Kiel (EL), Svendborg

Energi & forsyning

Klima

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet