Formand: Bestyrelsen er ikke erstatningsansvarlig

En ekspert i bestyrelsesansvar mener, at SKI’s bestyrelse skulle have reageret anderledes. Kommunen har spurgt bestyrelsesformand Jørgen Clausen, hvordan han ser forløbet.

Ansvar

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Dokumenter fra Konkur-rencestyrelsen (KS) viser, at SKI allerede i november 2009 og senere i april 2010 fik at vide, at KS mente, at praksis var ulovlig, og at de var parat til at offentliggøre en vejledende udtalelse omkring det. Har du nogensinde set de dokumenter? Har du nogensinde bedt om at se dokumenterne fra KS?

SKI’s direktion har naturligvis haft korrespondance med KS om problemstillingerne. Men det er en vurdering, hvornår en sag bliver så alvorlig eller afgørende, at bestyrelsen skal inddrages. Jeg har set dokumenterne, men først på et så sent tidspunkt i forløbet, at det ikke længere giver mening at snakke om en snarlig entydig og autoritativ udmelding fra KS. Tværtimod er det stadig min opfattelse af hele forløbet, at der fra KS’ side ikke var klare og entydige signaler om, hvordan EU-direktivet skulle tolkes.

Lars Bo Langsted, der er ekspert i bestyrelsesansvar, mener, at I som bestyrelse har handlet rigtigt, men at I handlede for sent. En ting er, at man er uenig med myndighederne i deres fortolkning, men når professorer og private advokatfirmaer samtidig advarer, burde I have reageret allerede i juni ved at hente Kammeradvokaten ind frem for at vente til oktober, vurderer han.

Jeg sætter sagen på dagsordenen til et bestyrelsesmøde i juni, og SKI reagerer desuden ved, at der opjusteres på den udbudsjuridiske front.

Måden, vi dagsordensætter sagen på, er farvet af, at vi ventede på en udmelding fra KS. En udmelding som på daværende tidspunkt allerede havde været mere end et halvt år undervejs. Helt enkelt og entydigt kan det altså ikke have været. Vi fulgte med i pressens omtale af sagen og alvorligheden af de problemstillinger, som blev rejst af professorer med mere, men vores vigtigste pejling i håndteringen af sagen har naturligt nok været KS.

Lars Bo Langsted mener også, at der er risiko for, at bestyrelsen kan kendes erstatningsansvarlige i forhold til det udbud i tillod i juli 2010, hvor man altså efter flere advarsler fortsatte den juridiske praksis ved rammeaftalen for Design og Tryk, som senere blev annulleret. Hvad er din holdning til det?

Jeg står uforstående over for, hvad bestyrelsen kunne have gjort på mødet i juni, som ville have ændret på udbuddet gennemført i juli. Bestyrelsen gennemgår ikke de konkrete udbud på rammeaftaler.

Hvad angår de ”mange advarsler”, så var bestyrelsen på daværende tidspunkt fuldt opmærksom på behovet for at få afklaret uvisheden omkring tildeling på rammeaftalerne. Især fordi presseomtalen gjorde det usikkert for både kunder og leverandører. Som bestyrelsesformand bad jeg derfor om at få det bragt op som bestyrelsesanliggende på det førstkommende bestyrelsesmøde. Havde KS været tidligere ude med en tydelig markering af, at eksisterende praksis ikke var juridisk holdbar, havde jeg selvfølgelig reageret mere drastisk og indkaldt til et ekstraordinært møde i besty­relsen.

 

Kommunen har interviewet Jørgen Clausen i telefonen og senest via mail. Kommunen fulgte blandt andet op med følgende spørgsmål, hvortil Jørgen Clausen svarede, at han ikke havde yderligere at tilføje:

KS sender både i november 2009 og april 2010 udkast til vejledende udtalelser, hvor de begge gange konkluderer, at rammeaftalen er “i strid med udbudsreglerne“, og man planlægger at offentliggøre den holdning inden for ti dage, medmindre SKI har indsigelser. Hvordan kan du ikke tolke det som klare og entydige signaler? 

Hvornår så du udkastene til udtalelserne fra KS?

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet