Forlig om millionkontrakt på alarm- og beredskabsnet

Den stærkt forsinkede færdiggørelse af det landsdækkende alarm- og beredskabsnet, SINE, er rykket et lille skridt nærmere. Staten er nu sluppet ud af store dele af kontrakten med Terma A/S, der skulle – men ikke kunne – levere software til kontrolrum. 

Beredskab

Af Morten Uhrenholdt | [email protected]

EU's udbudsregler og juraen omkring EU-udbud er ikke for glade amatører. Og selv professionelle kan komme til kort over for de juridiske kringelkroge. Det er tilfældet i sagen om udbuddet af software til de kontrolrum, der skal tilknyttes det landsdækkende net.

Økonomistyrelsen havde oprindelig i februar 2008 skrevet kontrakt med Terma A/S i Århus om levering af ”samordning af nød- og beredskabskommunikation”. Men selskabet har ikke kunnet levere en tilfredsstillende løsning, og staten ville ud af kontrakten igen, så man kunne komme videre. Men det er ikke ligetil. 

Faktisk har der været så stor tvivl om parternes juridiske stilling, hvis staten ensidigt ophævede den oprindelige kontrakt, der blev indgået efter forudgående EU-udbud og efter alle de snørklede regler for den slags, at man opgav dén løsning. 

Ny leverandør

I stedet har parterne nu indgået en ”Tillægsaftale om begrænsning af kontrakt om samordning af nød- og beredskabskommunikation m.v.” Det vil sige, at parterne har forhandlet en forligsaftale, der  ophæver den oprindelige kontrakt og begrænser ordrens omfang, så processen med færdiggørelsen af SINE kan komme videre. 

Det hedder i bekendtgørelsen i EU Tidende: ”Det er vurderingen, at tillægsaftalen, der i meget væsentligt omfang indskrænker tjenesteyderens leverancer, herved respekterer de EU-retlige rammer for ændringshåndtering...”

Det er så meningen, at staten senere skal indgå kontrakt med en anden leverandør om levering af de manglende dele og ydelser.

Den nye kontrakts værdi er opgivet til at være 85 millioner kroner. Den tidligere – nu ophævede – kontrakt var på 300 millioner.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet