Forhandlinger om ny planlov brudt sammen

Regeringen og oppositionen er gået hver til sit, og miljøminister Karen Ellemann (V) må opgive at få en bred aftale om planloven. Radikale vil rulle ændringerne tilbage, hvis flertallet skifter efter valget.

Forlig

Af Redaktionen | [email protected]

Der bliver ikke nogen bred aftale om en liberalisering af planloven. Efter tre møder er forhandlingerne mellem regeringen og oppositionen brudt sammen, og miljøminister Karen Ellemann må nu søge at gennemføre forslaget med støtte fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Ændringerne af planloven er en del af regeringens udspil ’Danmark i balance’, som skal sikre bedre vækstmuligheder i det såkaldte Udkantsdanmark. Regeringen foreslår at lempe planloven for 29 udvalgte kommuner, så de blandt andet kan bygge i kystnærhedszonen og opføre butikker uden for bymidterne.

Inden forhandlingerne i sidste uge sendte Karen Ellemann en mail til ordførerne med tre ”ufravigelige krav”, som partierne skulle acceptere for at være med i en aftale. Det var krav om, at loven skulle gælde for netop de 29 kommuner, og at kommunerne frem over skal give landzonetilladelse til boliger og erhverv, medmindre særlige hensyn taler afgørende imod.

Men de krav kom bag på flere ordførere.  

”Jeg blev fortørnet over det. Det er ikke sådan, vi skal forhandle i Folketinget. Når man stiller ufravigelige krav, så virker det som om, at ministeren ikke vil samarbejde,” siger Kristendemokraternes Per Ørum Jørgensen, der sammen med S, SF, Radikale, Enhedslisten og Christian H. Hansen nu har opgivet at komme med i en aftale.

Socialdemokraterne er bekymrede for, at man med forslaget fratager kommunerne mulighed for at planlægge i det åbne land.

”Planloven er en utrolig væsentlig lov, fordi den sætter den overordnede ramme for al planlægning i Danmark. Derfor bør ændringer i loven ske med brede forlig, men det ønsker regeringen åbenbart ikke,” siger Flemming Møller Mortensen.

Frygt for kystlandskab

Radikales miljøordfører, Johs. Poulsen, undrer sig også over regeringens ufravigelige krav. Han giver tre grunde til, at Radikale ikke kan støtte forslaget.

”For det første er der en masse situationer, hvor reglerne i dag siger, at kommunerne kan give tilladelse. Det ændrer man til, at kommunerne skal. På den måde overtrumfer Christiansborg det kommunale skøn. Det er en underligt, og derfor havde vi gerne set konsekvenserne nærmere belyst. For det andet er det underligt, at man laver regler, der kun gælder for 29 kommuner. Det er et forvaltningsmæssigt misfoster. Og for det tredje er det helt katastrofalt at åbne op for byggeri i kystnærhedszonen. Kystlandskaberne er af stor værdi og med til at trække mange turister til,” siger han og fortsætter:

”Hvis vi får et andet flertal, så bliver dette forslag afmonteret lige med det samme.”

Forslag vil skabe vækst 

Miljøminister Karen Ellemann ærgrer sig over, at der ikke bliver en bred aftale om forslaget, men undrer sig over oppositionen.

”Oppositionen har været meget optaget af diskussionen om det såkaldte Udkantsdanmark, men de viser ikke meget handlekraft i forhold til at sætte initiativer i gang, som kan hjælpe med at skabe vækst,” siger hun.

Ifølge Altingets oplysninger vil både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti støtte ændringerne af planloven, og dermed har regeringen flertal for forslaget.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet