Forebyggelse af mobning i Egedal

Et samarbejde mellem skoler, kommuner og virksomheder skabte et prisvindende koncept for at modvirke mobning på internettet.

Opi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

Samarbejdsdreven innovation er en slags overbegreb for en lang række måder at arbejde på. Og selv om et projekt falder ind under ­kategorien, er det ikke altid, den benævnes som samarbejdsdreven innovation. Og initiativet behøves ikke nødvendigvis komme fra politikerne.

I Egedal Kommune satte man sig for eksempel et mål om at udvikle en metode til at forebygge mobning blandt børn og unge på de sociale medier. Resultatet blev blandt andet udviklingen af en såkaldt chatguard, som vandt den kriminalpræventive pris.

Initiativet kom fra SSP-konsulenterne, der havde en oplevelse af, at de sociale medier ikke kun var med til øge mobbe-problematikken, men også fik den til at ændre karakter. Tidligere kunne man få fred, når man kom hjem fra skole, men med et medie som Facebook kan mobningen udstilles for hele omverdenen nærmest døgnet rundt.

”Vi kunne i vores daglige arbejde se, at vi havde nogle udfordringer med flere og flere unge, der kom ud i voldsomme konflikter og problemer via de sociale medier. Og det ville vi prøve at finde en løsning på, hvordan vi kunne forebygge,” siger SSP-konsulent Troels Birk.

Det blev til et projekt for såkaldt offentlig-privat innovation (OPI), hvor både skoler, kommune, elever, lærerer, politi og private virksomheder blev inddraget. Det hele blev styret af en styregruppe.

”Lige nøjagtig styregruppen var ekstrem vigtig, fordi vi sagtens som SSP-konsulenter kan sidde og synes, at det her er vigtigt. Men hvis det skal rykke, skal det forankres højere oppe i kommunen, og vi skal have de relevante partnere med,” siger Troels Birk.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet