dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Forbrug af kul og naturgas falder kraftigt de kommende år

Forbrug af kul og naturgas falder kraftigt de kommende år

De største bidrag til ny vedvarende energi kommer fra de kommende havmølleparker ved Anholt, Kriegers Flak og Horns Rev og fra en øget anvendelse af biomasse

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Forbruget af kul og naturgas ventes at falde med henholdsvis 50 pct. og 27 pct. de næste 8 år, og samlet set reduceres Danmarks forbrug af fossile brændsler med ca. 120 PJ frem mod 2020. I stedet øges forbruget af vedvarende energi med mere end 40 pct. fra 2011 til 2020. Det fremgår af Energistyrelsens ’Basisfremskrivning 2012’, som har indregnet effekterne af energiaftalen fra marts 2012.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier