Forbrug af kul og naturgas falder kraftigt de kommende år

De største bidrag til ny vedvarende energi kommer fra de kommende havmølleparker ved Anholt, Kriegers Flak og Horns Rev og fra en øget anvendelse af biomasse

VEDVARENDE ENERGI

Af Redaktionen | [email protected]

Forbruget af kul og naturgas ventes at falde med henholdsvis 50 pct. og 27 pct. de næste 8 år, og samlet set reduceres Danmarks forbrug af fossile brændsler med ca. 120 PJ frem mod 2020. I stedet øges forbruget af vedvarende energi med mere end 40 pct. fra 2011 til 2020. Det fremgår af Energistyrelsens ’Basisfremskrivning 2012’, som har indregnet effekterne af energiaftalen fra marts 2012.

 De største bidrag til ny vedvarende energi kommer fra de kommende havmølleparker ved Anholt, Kriegers Flak og Horns Rev og fra en øget anvendelse af biomasse. Med denne omstilling forventes andelen af vedvarende energi i elforsyningen at stige fra ca. 40 pct. i 2011 til omkring 69 pct. i 2020 og 75 pct. i 2025.

Danmark har i EU forpligtiget sig til at øge anvendelsen af vedvarende energi, så VE-andelen udgør mindst 30 pct. opgjort i forhold til en særlig EU metode, ligesom Danmark skal følge en udbygningstakt med årlige mål for VE-andelen. Med de initiativer, der allerede er besluttet, ventes andelen af vedvarende energi at udgøre knap 36 pct. i 2020, ligesom EU-målet overopfyldes i hele perioden frem til 2020.

tsp

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet