For mange højtuddannede vælger den offentlige sektor

Der kan være unfair konkurrence om højtuddannede mellem det offentlige og private, lyder det fra regeringens Produktivitetskommission

PRODUKTIVITET

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det er ikke nødvendigvis kun en fordel at have en offentlig sektor fyldt med højtuddannede ansatte. Det slår regeringens Produktivitetskommission fast i en netop offentliggjort rapport.

For mens der set i en international sammenhæng er mange højtuddannede ansatte i den danske offentlige sektor, så er der relativt få højtuddannede inden for private serviceerhverv som detailhandel og restaurationsbranchen.

Det rejser ifølge Produktivitetskommissionen nogle helt centrale spørgsmål, fordi det først og fremmest er i de private serviceerhver, at der synes at være et efterslæb på den danske produktivitetsudvikling.

- Har vi i Danmark prioriteret uddannelser rettet mod den offentlige sektor på bekostning af uddannelser rettet mod de private serviceerhver, der udgør over halvdelen af økonomien? Eller har den offentlige sektor udsat de private serviceerhverv for ”unfair” konkurrence om arbejdskraften, lyder overvejelserne i kommissionens første delrapport, som blev offentliggjort i går aftes.

Det er spørgsmål, som kommissionen vil arbejde videre med og som vil blive forsøgt besvaret i de kommende delrapporter, der bliver præsenteret de kommende måneder.

Kunsten at veje velfærd
Her vil der også bliver forsøgt at anvise en vej til, hvordan man bedre kan måle den offentlige sektors produktivitet. Som Produktivitetskommissionen allerede slog fast i sin baggrundsrapport fra december, så findes der ingen gængse metoder til den opgave.

I den nye delrapport understreger kommissionen måleproblemerne ved først at afvise det mål for produktivitet, der benyttes i nationalregnskabet, fordi det udelukkende er baseret på, hvor mange penge der bruges på forskellige formål.

Dernæst sås der også tvivl om, hvorvidt Danmarks Statistisk forsøg på at lave et mere sofistikeret mål baseret på, hvad der ’produceres’ i den offentlige sektor, vil gøre os meget klogere.

- Det er kommissionens vurdering, at de nye mål ikke nødvendigivs er en metodeforbedring. Med en række forbedringer kan nationalregnskabstal være ét input til en vurdering af den offentlige sektors produktivitet, men realiteten er, at sektorens produktivitet ikke kan opsummeres med ét enkelt tal, skriver kommissionen.

Effektive benchmarks
I stedet lægges der op til, at nogle mere avancerede benchmarkanalyser af kommunernes effektivitet kan være et vigtigt redskab til at få en indikation af de potentielle produktivitetsgevinster.

Også det vil kommissionen arbejde videre med frem til juni, hvor delrapporten om den offentlige sektors produktivitet forventes offentliggjort.

 

Læs hele delrapporten her.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet