“For hvem sætter juletræet op?“

De små ting bliver glemt, når alle opgaver skal stå på en liste. Line Barfod (EL) vil have tid, tillid og reel borgermagt i kommunerne. Regeringens opgavelister vil hun sende direkte i papirkurven.

Kommunalordførere

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Kort fortalt, så gør Line Barfod modstand. Hun vil give kommunerne penge, hun vil indlicitere arbejdet, og hun vil krølle opgavelisterne sammen. Som hun selv udtrykker det:
”Jeg vil en helt anden styring. Jeg vil væk fra at styre det offentlige, som om det var en privat virksomhed.”
De lyseblå øjne kigger alvorligt frem, når hun taler. Uden tøven. Og i skarpe vendinger:
”Det største benspænd for kommunerne er konkurrenceudsættelsen. Det betyder, at opgaverne bliver listet op og skal løses på en bestemt måde. Men alt det, man ikke lige får med, bliver jo til en særskilt sag, der skal hele møllen igennem, i stedet for bare at blive løst. For hvem sætter juletræet op, hvis det ikke er med i en udlicitering af kommunens vej- og parkafdeling?”
Sådan spørger Line Barfod. Og i løbet af samtalen giver hun flere eksempler på, hvordan markedsstyring og stram detailstyring fra Slotsholmen undergraver velfærden i samfundet. For tiden er ældreområdet det bedste eksempel:
”Der er blevet pumpet love ud på ældreområdet, og de har skabt så meget bureaukrati, udelukkende fordi man vil have private firmaer ind.”
Stod det til Enhedslisten, skulle alle opgaver – hospitalshjælp, ældrepleje, buskørsel, børnepasning, undervisning – sikres i det offentlige. Samfundet skulle bygge på tillid til borgerne. Så de ældre og de ansatte for eksempel selv kunne lægge vagtplaner og snakke rengøring og plejebehov. Naturligvis skulle der også være en form for tilsyn og en klagemulighed. For Line Barfod er ikke uddannet advokat for ingenting. Hun smiler kort. Og retter lidt på det farverige tørklæde om halsen. 

Opposition

Enhedslistens fire folketingsmedlemmer befinder sig oftest i rollen som oppositionsparti. Når resten af venstrefløjen taler om 12 minutters mere arbejde om ugen, taler Enhedslisten om at sænke  tempoet. Dele arbejdsopgaverne ud på flere hænder, så masser af ledige kommer ind på arbejdsmarkedet, mens resten, der ”knap har tid til at leve og se deres børn”, får mindre at se til.
Som vant modstander og oprører opfordrer Line Barfod til, at kommunerne også viser deres trods, når regeringen pålægger dem nulvækst:
”Kommunalbestyrelserne kunne nægte at lukke børnehaver og skoler og i stedet for sige, at så må staten sætte os under administration, hvis den tør,” siger Line Barfod og peger på, at det er synlig modstand ved efterårets budgetforhandlinger, der af flere omgange har betydet, at VK har været nødt til at bevilge ekstra penge. Samtidig mener hun også, at kommunerne bør opponere mod KL, der år på år indgår aftaler uden de fornødne penge.

Opgaver uden indflydelse

”Ved sidste debat i folketingssalen blev jeg faktisk overrasket over, hvor fundamentalt forskellige opfattelser vi har af demokrati og selvstyre. Når jeg spørger de borgerlige ordførere om, hvor der konkret er kommet mere selvstyre med reformen, så svarer de, at der er kommet flere opgaver ud. Men det har jo intet med demokrati at gøre, når kommunerne ikke har indflydelse på, hvordan de skal varetage dem.”
Hvilke opgaver er det for eksempel, som de ikke har reel indflydelse på?
”Det specialiserede område. Det, der tidligere hed særforsorgen og lå i amterne. Amterne havde en speciel viden om bestemte slags handicap, psykisk sygdom og særlige kombinationer af misbrug. Da opgaven blev lagt ud til kommunerne, kunne der jo ikke følge en specialist med fra hvert område til hver kommune. Så meget viden gik tabt. Og heller ikke pengene er fulgt med.”
Barfod understreger, at det specialiserede område i virkeligheden er styret af regler fra Christiansborg. Og slutter af med sætningen, der er blevet karakteristisk:
”Så kommunerne kan beslutte sig for enten at følge lovgivningen eller økonomistyringen – men de kan ikke begge dele.”

 

blå bog Line Barfod

  • Line Barfod, 46 år, gift med Klaus Hansen. Sammen har
    de fire børn og bor på Nørrebro i København.
  • Uddannet jurist fra Københavns Universitet.
  • Har blandt andet arbejdet som advokat i firmaet Foldschack & Forchhammer.
  • Enhedslistens kandidat i Frederiksborg Amtskreds 1996-1998, i Århus Vestkredsen 1998-1999 og i Nørrebrokredsen 1999-2001, hvorfra hun blev valgt ind i Folketinget.
  • I 2005-2006 stillede hun op i Glostrupkredsen og siden 2007 i Roskildekredsen. 
  • Line Barfod er i dag partiets retspolitiske, sociale og ­kommunale ordfører.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet