For Dobbeltmandater kan nedtone fjendebilleder

Stat og kommuner støder ofte sammen i disse år, men dobbeltmandater kan være med til at bygge bro mellem de to politiske landskaber.

Valg 2009

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Folketinget aner ikke, hvordan det fungerer i den kommunale hverdag. En velkendt påstand, der runger i de kommunale korridorer, og som ofte bruges som begrundelse for den måde, som Folketinget lovgiver på. I Danmark er sammenhængen mellem kommunalpolitik og Christiansborg ikke helt så stor i forhold til øvrige lande som eksempelvis Frankrig, forklarer kommunalforsker Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet. Derfor mener han, at der også er gode argumenter for dobbeltmandater.

”Hvis vi ser på de kampe, der føres for øjeblikket mellem stat og kommune om ikke mindst penge, men også hvem der skal bestemme i madordninger og lignende, så vil det alt andet lige være en fordel, hvis der i disse diskussioner også sidder nogle, som kender fjendens synspunkter og måske kan være med til at nedtone de fjendebilleder, som nogle gange bliver bygget op,” siger Ulrik Kjær.

Kan løsne spændetrøjen

Både kommuner og stat kan have gavn af at have medlemmer, der har et ben i hver lejr. Det mener også Jacob Torfing, der er professor i politik på Roskilde Universitet. Han nævner, at kommunerne ofte føler, at deres politiske råderum ikke er særligt stort, og alt for meget i forvejen er bestemt på Christiansborg. Lidt af denne spændetrøje kan dobbeltmandater være med til at løsne.

”Det er muligt, at de har lidt mindre indflydelse på den lokale politik, men til gengæld får de mere indflydelse på de rammer, som kommunerne arbejder inden for, fordi de også kan påvirke den nationale politik,” fortæller Jacob Torfing, der blandt andet forsker i kommuner.

Selv om Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti er mere fraværende end de øvrige byrådsmedlemmer i Mariagerfjord Kommune, så mener han, at han netop på grund af sit dobbeltmandat kan bidrage med nyt i forhold til byrådet.

”Jeg synes, at det er en stor fordel for mig, at jeg sidder med en viden, som jeg tidligt kan bringe videre til byrådet, og jeg kan binde byrådet sammen med de beslutninger, som der bliver taget i Folketinget,” forklarer Kim Christiansen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet