Af Rasmus Jønsson
 | 
Billede

Folketingsvalget booster interessen for lokalpolitik

Politikere, der stiller op til Folketinget, er lige nu lydhøre og motiverede til at gå kødet på lokale problemer i valgkredsen. Det kan udnyttes på flere måder.

synspunkt

  Og tit vil sådan et politikerbesøg resultere i politisk handling, fordi politikerne på en den ene eller anden måde vil gå videre med de lokale udfordringer når de vender tilbage på Borgen.   

Inden længe vil lygtepælene igen være fyldt med portrætter af politikere, der kæmper om at blive en af landets 179 folkevalgte. Men det forestående folketingsvalg handler om langt mere end at få valgt de personer, der skal sidde i Folketinget. Valget handler også om at få sat fokus på en lang række af de samfundsudfordringer, som optager vælgerne.

I øjeblikket er det udlændinge, klimaet og sundheden, der er ligger øverst, når der måles på vælgernes interesser, men også uddannelse, folkeskole, ældre og velfærdspolitik iøvrigt vil være på dagsordenen, når valgkampen skydes i gang. Selv om de fleste af disse emner vil blive debatteret og behandlet ud fra landsdækkende perspektiver, leverer valgkampen gode muligheder for at skabe opmærksomhed om lokale politiske udfordringer.  

Står man med politiske problemer, man gerne vil have politisk fokus på, er der flere veje ind i folketingsvalgkampen.

Fint besøg fra Christiansborg
Først og fremmest er der en stærk trend i øjeblikket, der handler om, at politikerne gerne vil væk fra 'Borgens' tykke mure og ud i virkeligheden. Denne trend udspringer af, at politikerne gerne vil signalere, at de er i øjenhøjde med borgerne i deres valgkreds. Kan en politiker få brandet sig som 'vores lokalsamfunds politiker på Christiansborg', altså som en politiker der varetager valgkredsens interesser på den landspolitiske scene, kan vedkommende sandsynligvis høste mange personlige stemmer.

Derfor er Christianborg i øjeblikket næsten rømmet for politikere mandag og fredag, hvor der er mødefri. For de er ude i deres valgkreds. Så uanset om de lokale udfordringer udspringer af daginstitutioner,  trafikstøj, dårlige pendlerforhold eller problemer med uddannelser, ældreplejen eller skolerne, er der lige nu gode muligheder for at få besøg af en af de politikere, der stiller op i valgkredsen. 

Og tit vil sådan et politikerbesøg resultere i politisk handling, fordi politikerne på den ene eller anden måde vil gå videre med de lokale udfordringer når de vender tilbage på Borgen.   

Den gode case
Men der er også andre veje ind i valgkampen. Medierne spiller en afgørende rolle, når det handler om at sætte en dagsorden, og en ting, medierne elsker – også når der er valg i sigte – er det den gode case. En case, der kan illustrere et samfundsproblem på en tydelig måde, kan være guld værd og komme til at spille en central rolle i hele valgkampen. 

Den gode case skal selvfølgelig understøttes af viden om de pågældende udfordringer, men da casen både er konkret og taler til følelserne, kan den have stor betydning i en valgkamp. Den gode case bliver ikke blot brugt af medierne, men fylder også i stigende grad, når politikerne holder taler, deltager i debatter eller optræder i tv. Så har man en stærk case, der illustrerer et politisk problem er der gode muligheder for at få journalisternes og politikernes opmærksomhed.  

Klima og udkant på dagsordenen
En tredje vej mod at få opmærksomhed om sine lokale politiske interesser er, at man forsøger at tale sig ind i nogle af de større diskurser, som præger valgkampen. For eksempel vil udkantsdagsordenen også i den kommende valgkamp komme til at fylde en del, da både politikere og medier er optaget af denne vinkel. Så lokale problemer med en krog til udkantsdagsordenen vil have gode muligheder for at tiltrække sig lidt rampelys. 

Ligeledes vil klimarelaterede sager have gode betingelser for at få politisk fokus. Vælgernes interesse for klimaet stiger med lynets hast. Derfor vil journalister og politikere have travlt med at forsøge at tale sig ind i denne nye stærke vælgerdagsorden. Generelt vil der være en række dagsordner, som med stor sikkerhed vil komme til at præge valgkampen, og her vil lokale eksempler, perspektiver og meninger have gode muligheder for at få spotlight. 


En dynamisk organisme
Selv om det er muligt at forudse en del af de emner, som vil fylde frem mod valget, er det også vigtigt at holde sig for øje, at en valgkamp er en slags dynamisk uforudselig organisme, som bevæger sig i mange forskellige retninger, alt efter hvordan politikere, medier, virksomheder, organisationer og borgere agerer.

Kigger man tilbage på de seneste valg, er det tydeligt, at hver valgkamp har sit eget liv og særkende. Pludselig kan en enkeltsag eller krise vende op og ned på det hele, som den såkaldte panorama-mand gjorde i sidste valgkamp. Andre gange lykkes det for et parti at sætte en markant dagsorden, som Venstre for eksempel gjorde med deres kamp mod betalingsringen ved 2011-valget.

Men trods den høje grad af uforudsigelighed i det store valgkampsmaskineri er der altså stadig gode muligheder for at få sat sine egne små lokale dagsordner, og de kan være værdifulde, når politikerne efter valget skal indfri deres løfter!  


   

Blog

Politikerliv

Tema: Strategi

Tilmeld dig nyhedsbrevet