Folkeskoler indfører interaktiv fjernundervisning

Tre danske folkeskoler indfører som de første i Danmark nu interaktiv fjernundervisning og fjernlæring. Succesfuldt pilotprojekt har banet vejen

VELFÆRDSTEKNOLOGI

Af Redaktionen | [email protected]

To folkeskoler på øerne Anholt og Sejerø og en på Norddjurs forsøger sig nu med fjernundervisning over computeren. Det sker under hovedoverskrifter om undervisningsdifferentiering, inklusion samt ansvar for egen læring.

- I forhold til eleverne så viser vores erfaringer, at når eleverne er selvstyrende og arbejder med medier og indhold, der interesserer dem, så er der ingen disciplinære problemer. Endvidere er der udfordringer til alle elever, herunder de dygtige elever som tit er en overset gruppe. Samtidig kan man integrere specialundervisningen i normalklasserne, siger programleder Lotte Brinkmann.

Hun er også ophavskvinde til det pilotprojektet, der danner udgangspunktet for den nye ordning. Som en del af et trefaset projekt 'Interaktiv Fjernundervisning og Fjernlæring' har de tre skoler Voldby Skole, Anholt Skole og Sejerø Skole fra november 2010 til marts 2011 samarbejdet om at undervise elever i faget engelsk via videokonference, Smart Boards, GoogleDocs, Gmail samt software – Web 2.0 tjenester.

Mange gevinster
Lotte Brinkmann ser endvidere en række gevinster for skolerne med den form for interaktiv undervisning. Det er bl.a. i form af adgang til ekspertundervisere, adgang til særlige ressourcepersoner samt bedre muligheder for at tiltrække mandlige undervisere.

Børnene, der inddrages i fjernundervisningen, går på vidt forskellige skoler og oven i købet på forskellige klassetrin. En del af projekt inkluderer endvidere en skole i Singapore.

- Jeg oplever, at eleverne har en stor glæde ved selv at kunne administrere deres undervisning, og teknikken bidrager som værktøj hertil, siger skoleleder på Anholt Skole Helene Hennings.

 

Interaktiv fjernundervisning er et webbaseret undervisningsforløb mellem grundskoler lokalt, nationalt og globalt og på tværs af klasseniveau. Indførelsen af interaktiv fjernundervisning sker på baggrund af et pilotprojekt, hvor undervisningsdifferentiering, inklusion samt ansvar for egen læring er hovedoverskrifterne i gevinsten hos eleverne.

Fra januar 2012 er CELM - Center for e-læring og medier i VIA - gået ind i projektet. I første omgang med henblik på at deltage i kvalificering og udvikling af bl.a. lærernes kompetencer, udvikle læremidler/software og hardware samt tilpasning af it-udstyr til den anvendte pædagogik og didaktik.

 Fase 1 i projektet Interaktiv Fjernundervisning er finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Norddjurs Kommune. Fase 2, der netop er skudt i gang er finansieret af Solutors A/S, der er certificeret udbyder af Smart Boards, samt delvist af skolerne selv.

krn

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet