Folkemøde – men hvad med folket?

Fagbevægelsen håber at få sat fokus på det folkelige element, når de inviterer almindelige bornholmere til at deltage i arrangementerne ved Folkemødet. 

Folkemødet 2011

Af Redaktionen | [email protected]

Fagbevægelsen er, selvfølgelig, repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm. Og et af de vigtigste fokuspunkter bliver at få folket involveret i arrangementerne. 

LO laver en ”utraditionel” konference om den danske model, mens 3F arrangerer en ”lyttedag”, hvor de har inviteret ledige bornholmere til at komme og fortælle om livet som arbejdsløs. Og så vil fagbevægelsen i det hele taget opfordre tillidsrepræsentanter og medlemmer til komme og deltage i debatterne.

”Vi har det konkrete håb, at almindelige lønmodtagere har lyst til at deltage. På den måde vil de arbejdsmarkedspolitiske ordførere få en mulighed for at møde den virkelige verden og ikke kun den politiske – og måske kan der opstå en reel dialog mellem de forskellige grupperinger,” siger udviklingschef i LO Morten Madsen. 

Et andet vigtigt mål for fagbevægelsen bliver at sikre, at arbejdsmarkedets parter fortsat vil stå centralt i det politiske landskab. De senere år har fagbevægelsen haft problemer, dels med rekruttering af medlemmer, dels med at trænge igennem i den offentlige debat, hvad efterlønsdebatten i 2010 viste. 

Eller som udviklingschef Morten Madsen fra LO siger det: 

”Vi vil gerne debattere, hvordan arbejdsmarkedets parter kan bidrage til at løfte de opgaver, som velfærdssamfundet står over for. Vores mål er at komme med bud på, hvordan vi som fagbevægelse kan spille en rolle.” 

Er I der med andre ord også, fordi fagbevægelsens rolle er under pres? 

”Vi opfatter ikke vores rolle, som om den er under pres. Hvis man ser på de problemstillinger, der optager samfundet for tiden, for eksempel de økonomiske udfordringer, så er arbejdsmarkedet en central del af løsningen.” 

Mere fordomsfri debat

Der er en oplagt fare for, at de forskellige aktører blot kommer til Bornholm for at præsentere deres færdige politikker. Men Morten Madsen håber, at sceneskiftet også kan være med til at rykke ved nogle af den politiske debats indgroede vaner:

”Man kan håbe, at man får en mere fordomsfri og mindre fastlåst dialog, når man rykker tingene lidt ud af de velkendte rammer. Man får i højere grad snakket med nogen andre end man plejer og på nogle andre måder, end man er vant til hjemmefra,” siger han. 

At holde en politik-festival tæt op under et valg vil formentlig præge debatten, men der bliver forhåbentlig også tid til at sætte fokus på de store emner, der ofte forsvinder i dagligdagens debat: 

”Det er et godt initiativ. At sætte demokrati på dagsordenen, og forsøge at diskutere, hvordan vi kan udvikle vores demokrati er spændende og vigtigt. Også ud fra vores synsvinkel,” siger udviklingschef Morten Madsen fra LO og fortsætter:

”Folkemødet skulle gerne være startskuddet til en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vi mødes og snakker meget mere tilbundsgående om, hvor vores demokrati er på vej hen. Jeg håber, vi kan finde en dansk måde at gøre det på, som kan være brugbar og konstruktiv.”  

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet