FOA: Send værnepligtige til de kommunale beredskaber

Beredskabsstyrelsen uddanner årligt 700 værnepligtige brandmænd, som i de fleste tilfælde ikke bruger udannelsen efterfølgende. Spild af ressourcer, mener FOA, der har lanceret sit bud på en ny beredskabsstruktur

BEREDSKAB

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Det danske redningsberedskab står overfor en ny struktur efter 2014, og et udvalg på tværs af flere ministerier arbejder i øjeblikket på et oplæg til, hvordan en sådan kan tage sig ud.

På sidelinjen står fagforbundet FOA, der forener en stor del af landets brand- og redningsfolk, og her er sektorformand Reiner Burgwald frustreret over ikke at være inviteret med i udvalget, som han betegner som 'særdeles embedsmandstungt'.

Derfor er har FOA nu valgt at lancere deres bud på 'et nyt beredskab', og et af forslagene går på at sende de værnepligtige brandmænd ud i de kommunale beredskaber frem for at de uddanner sig i Beredskabsstyrelsen.

- Det er spild af ressourcer, at man hvert år uddanner 700 brandmænd, som man kun gør brug af i de otte måneder, hvor de er værnepligtige, hvorefter man sender hovedparten ud i det civile liv, hvor de aldrig kommer til at slukke en ildebrand igen. Dét kan altså organiseres bedre, siger Reiner Burgwald og fortsætter.

- Vores bud er, at hvis man fra Folketingets side vil bevare værnepligten, så bør man gøre det til en kommunal værnepligt, hvor man simpelthen forpligter de kommunale beredskaber til at uddanne værnepligtige, så de kan indgå i beredskaberne. På den måde vil man knytte de værnepligtige tættere til de kommunale beredskaber og dermed håbe på, at flere kan bruges til større indsatser bagefter.

'Spild af tid'
Men hos Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), der organiserer flest brandmænd i landet, og som også indgår i den faglige ekspertgruppe i Redningsberedskabets Strukturudvalg, mener formand Karsten Andersen ikke, at forslaget er et realistisk scenarie.

- Det er spild af tid at beskæftige sig med den tanke. Jeg tror simpelthen ikke på, at Beredskabsstyrelsen vil slippe opgaven – de vil have de værnepligtige brandmænd for sig selv, siger han og understreger, at LFDB ikke har nogen holdning til spørgsmålet ellers.

Et af argumenterne fra FOA er, at der i kommunalt regi er langt større aktivitet; mens de kommunale beredskaber i 2012 havde cirka 23000 reelle indsatser, havde Beredskabsstyrelsen samme år 435 indsatser. I udspillet fra FOA ligger også, at de værnepligtige brandmænd knyttes til de største kommunale beredskaber frem for de i dag fem statslige beredskaber, og hele grundtanken i FOA’s udspil bygger på at reducere antallet af de i dag 87 beredskaber til nogle større kommunale enheder.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet