Flertallet af kommunerne underskriver suspensionsaftale

Mere end 60 kommuner har tilmeldt sig en suspensionserklæring, en aftale som sikrer dem retten til at få beregnet deres vejbidrag på ny, hvis Randers og Slagelse vinder retssagerne mod Forsyningssekretariatet

Vejbidrag

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Det er en retssag af principiel karakter, som Randers og Slagelse kommuner har valgt at køre mod Forsyningssekretariatet. Af samme grund har over 60 kommuner indtil videre valgt at gardere sig mod forældelsesfristen af beregningerne af deres vejbidrag i perioden 2007-2010 samt 2011 og dermed tilmeldt sig en såkaldt suspensionserklæring. Det oplyser advokatvirksomheden Horten, der fører retssagen for de to kommuner i henholdsvis Østre og Vestre Landsret, til dk-teknik.

- Sådanne sager kan tage rigtig lang tid og for at sikre, at andre kommuner kan rejse tilsvarende krav – uden at deres sager er blevet forældede i mellemtiden – har Forsyningssekretariatet valgt at lave en suspensionserklæring, siger Anders Valentiner-Branth, der er advokat og fører sagerne.

Tilsidesat skøn
I alt har 71 kommuner modtaget en ekstraregning for at have betalt for lidt i vejbidrag i perioden 2007-2010, hvilket betyder et træk i bloktilskuddet. Og det er der utilfredshed over flere steder i landet.

- Kommunerne oplever, at en statslig myndighed fuldstændig har tilsidesat deres skøn. Randers har eksempelvis brugt mange kræfter på opgaven og haft flere revisionsfirmaer inde over og har nu to gange fået nedadvendte tommelfingre fra Forsyningssekretariatet, siger Dario Silic, der er juridisk chefkonsulent i KL, til dk-teknik.

Det er kommunerne selv, der fastsætter størrelsen på det vejbidrag, som de betaler til spildevandsselskaberne. Vejbidraget skal afspejle omkostningerne til at aflede vand fra vejene til kloakkerne.

Grundigt arbejde
Hos Forsyningssekretariatet mener chef, Filip Sundram, at der er lavet 'et grundigt stykke arbejde', og han regner derfor ikke med, at retssagerne kommer til at gå Forsyningssekretariatet imod.

- Vi er en indberetningsmyndighed, hvilket betyder, at hvis der sker overførsel af værdi fra vandselskaber til kommuner, så er det en uddeling, som vi skal indberette til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket vi har gjort. Gjorde vi ikke det, ville vi ikke leve op til vores opgave, siger han til dk-teknik.

Forsyningssekretariatet blev den overordnede, statslige myndighed på området med den vandsektorlov, der blev indført i 2009, og det er første gang, at myndigheden er ude med afgørelser for vejbidraget.

Ifølge magasinet Danske Kommuner har 71 kommuner i årene 2007-2010 betalt næsten 300 millioner kroner for lidt i vejbidrag til spildevandsselskaberne ifølge Forsyningssekretariatets beregninger.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet