Flertal vil undersøge kommuners aktivering

Flere kommuner har som København haft problemer med at forstå reglerne for aktivering. Et flertal på Christiansborg rejser nu krav om en undersøgelse af problemets omfang. 

Farvergate

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Arbejdsmarkedsordførerne fra en samlet opposition og Dansk Folkeparti ønsker en bred undersøgelse af kommunernes aktivering. Kravet kommer, efter Kommunen kan dokumentere, at reglerne har givet anledning til vidt forskellig praksis rundtomkring i landets kommuner.

”Det styrker helt klart behovet for en undersøgelse, at der nu er klare indicier på, at der er et generelt problem her,” siger Morten Øster­gaard, arbejdsmarkedsordfører for De Radikale.

Undersøgelsens fokus skal være på kommunernes forståelse af den såkaldte 25-timers regel og ikke mindst Beskæftigelsesministeriets vejledning om reglen.

Det er netop den del af lovgivningen, der volder Københavns Kommune problemer i den famøse Farvergade-sag. En sag, der har fået staten til at forlange tilbagebetaling af 390 millioner kroner.

”Det er oplagt at få afklaret, hvor udbredt et problem det er for kommunerne at tolke de her regler. Og det er i høj grad værd at se på, om Arbejdsmarkedsstyrelsen har givet ordentlig vejledning på området,” siger Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti.

For nylig offentliggjorde Politiken en rundspørge blandt landets jobcenterchefer, der afslørede stor usikkerhed om, hvordan reglerne på området skal fortolkes. Nogle mente endda, at der blev praktiseret aktivering, der ligner den fra Farvergade i København, i andre kommuner.

Det fik Arbejdsmarkedsstyrelsen til at afvise, at de skulle have noget belæg for at tro, at andre kommuner skulle have gjort som København, eller i det hele taget haft problemer med kravet om 25 timers aktivering. 

Styrelse kendte problem

Kommunen har imidlertid fundet en snart tre år gammel rapport frem fra statens evalueringsinstitut, Krevi, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har hjulpet til med. Her fremgår det meget klart, at der er stor forskel på, hvordan 25-timers reglen fortolkes i otte konkrete kommuner. 

Af rapporten fremgår det endda, at Randers Kommune har en aktiveringsindsats, hvor over halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne aktiveres under 10 timer om ugen, blandt andet med at skrive ansøgninger hjemmefra. Noget der minder umiskendeligt om Københavns Farvergade-model.

”Det her er meget skærpende i forhold til at finde ud af, hvad praksis egentlig har været på det her område. For os er det suverænt vigtigste, at kommuner og borgere behandles ens og korrekt, hvad end man er i Vestjylland eller København,” siger Torben Hansen, Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører. 

Også Eigil Andersen fra SF bakker op om en undersøgelse for at undgå lignende problemer i fremtiden.

Morten Østergaard (R) undrer sig over Arbejdsmarkedsstyrelsens fremturen i sagen.

”Det er lidt underligt at være vidne til, at Arbejdsmarkedsstyrelsen den ene dag kan være med til at konstatere, at der er uensartet praksis, og at andre benytter noget, der ligner københavnermodellen. Og så når sagen kommer op, så har man det modsatte synspunkt. Begge dele kan jo ikke være rigtigt.”

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) afviser at 

udtale sig om sagen fra Farvergade, behovet for en undersøgelse og rapporten fra ­Krevi.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet