Der kan tegne sig et flertal for at undtage lokalsamfund fra visse love, så der skabes udvikling. Arkivfoto.
Der kan tegne sig et flertal for at undtage lokalsamfund fra visse love, så der skabes udvikling. Arkivfoto.
Malte Kristiansen, Ritzau Scanpix

Flertal vil give lokalsamfund mere frihed

Små samfund skal i forsøg undtages fra visse love. Det skal skabe udvikling og tiltrække nye beboere. Men det er kompliceret, siger kommunalforsker.

frilandsby

Af Ritzau | [email protected]

Hvis en landsbybeboer vil åbne en lille café eller opføre nybyggeri i byen, kan lovgivningen komme i vejen og dermed sætte en stopper for idéerne.

Og der er mange flere eksempler på, at lovgivning kan spænde ben for at skabe udvikling i små danske samfund, mener organisationer.

Men det skal der laves om på. Derfor skal der laves et forsøg med frilandsbyer, hvor ti små samfund skal undtages fra visse love og regler, der hindrer udvikling. Forsøget skal løbe i fire år.

Det foreslår Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer og Hanne Tanvig, der er landdistriktsforsker på Københavns Universitet.

Opbakning fra flere sider

Der tegner sig også et politisk flertal for forsøget, skriver Jyllands-Posten.

  Vi må tænke utraditionelt for at finde løsninger, så landsbyerne kan udvikle sig. 

Forslaget får opbakning fra både Socialdemokratiet og Venstre. Også SF bakker op og vil stille forslag om netop forsøg med frilandsbyer. Det siger SF’s Karina Lorentzen, som er formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer.

- Vi må tænke utraditionelt for at finde løsninger, så landsbyerne kan udvikle sig. Landsbyerne har nogle helt unikke udfordringer, hvor lovgivningen ofte spænder ben for de løsninger, der ligger lige for, siger hun i en kommentar.

Socialdemokratiet vil gerne være med til at se på forslaget, siger partiets landdistriktsordfører, Lennart Damsbo-Andersen.

- Vi har nogle love og regler i landet, der i nogle tilfælde står i vejen for, at små samfund kan udvikle sig, som de gerne vil.

- Derfor vil vi gerne se på muligheden for at give dem friere rammer i lovgivningen, siger han.

En frilandsby er ifølge forslaget et mindre samfund i Danmark, der skal have mulighed for blive undtaget fra visse love og regler. Det skal give mulighed for at arbejde med tiltag eller aktiviteter, som lovgivningen tidligere har forhindret.

Det kan eksempelvis være styrelsesloven, der kan forhindre etableringen af lokal ældrepleje. Men det kan også være veterinær- og fødevarelovgivningen, der kan gøre det svært at åbne en café.

Interessant - men kæmpe arbejde

Det er interessant at lave et frilandsby-forsøg i landdistrikterne, men det kræver et enormt stort arbejde, før landsbyer vil kunne blive fritaget fra lovgivning.

Det siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- I et retssamfund kan man ikke bare vedtage en regel, der hedder, at en kommune, by eller landdistrikt skal fritages fra lovgivning. Det kræver, at man går ind i hver enkelt lov og ser på, hvad der skal indføres af undtagelsesregler.

- Det er et enormt tung og besværligt arbejde, før det kan blive til virkelighed, siger han.

  I et retssamfund kan man ikke bare vedtage en regel, der hedder, at en kommune, by eller landdistrikt skal fritages fra lovgivning.

Forsøget skal ifølge landdistriktsforsker Hanne Tanvig bidrage til, at der kan skabes mere udvikling i de små samfund.

- Det handler om, at landsbyerne skal have friere rammer, og så tror jeg, vi vil se eksempler på initiativer, som ikke bare er med til at skabe noget nyt, men også vil tiltrække endnu flere ressourcestærke generationer, som gerne vil bo i områderne, siger hun.

De ti samfund skal ifølge forslaget udvælges gennem en ansøgningsproces. Her vil landsbyer få mulighed for at fortælle, hvad de vil arbejde med for at skabe udvikling i byen.

Eksempler på mulige frilandsby-forsøg

  • Det gode seniorliv

Det lokale samfund overtager driften af hel- og halvoffentlige tilbud rettet mod landsbyens eller øens ældre borgere om eksempelvis indkøb, rengøring, pleje og transport. Det kan kollidere med styrelsesloven.

  • Mini-andelsby

Ejerskab og drift af fælles arealer med eksempelvis fælles landbrug. Produkterne høstes, forarbejdes og sælges lokalt, men indgår særligt i fællesspisninger og naturturisme. Det kan kollidere med landbrugs- og veterinærlovgivningen.

Kilde: Forslag fra Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer og landdistriktsforsker Hanne Tanvig. 

Land & by

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet