Flere udbud for små håndværksfirmaer

I løbet af efteråret har et stigende antal kommuner lavet udbud som fagentrepriser for at tilgodese små og mellemstore virksomheder, bemærker Håndværksrådet.

Fagentrepriser

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Mindre virksomheder har de seneste måneder haft flere muligheder for at byde ind på kommunale opgaver som byggeri af ældre- og plejecentre.

”Vi kan se, at der nu begynder at ske noget. En række kommuner har udbudt temmelig store byggeprojekter i fagentrepriser,” siger chefanalytiker Mads Engberg i Håndværksrådet.

Det gælder blandt andre Hjørring, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner. I Næstved indkaldte man i november lokale virksomheder til et møde for at fortælle om mulighederne for at byde ind på fremtidige anlægsopgaver. Kommunen vil udbyde både fag- og totalentrepriser.

Flere lokale firmaer

Håndværksrådet har i flere år turneret rundt og agiteret for netop fagentrepriser. Mads Engberg glæder sig over, at flere lokale myndigheder tilsyneladende har fået øjnene op for, at de store byggeprojekter ikke altid behøver udbydes som totalentrepriser.

”Det er gamle vaner, som har skullet ændres, og det er ikke nemt, men vi er enormt positive over for, at flere og flere kan se fornuften i vores budskab,” fortæller han.

Egedal har flerårig erfaring med at byde ud i fagentrepriser, og kommunen nævner eksplicit i sin nye indkøbs- og udbudspolitik, at store udbud skal deles op, således at mindre og lokale virksomheder kan byde på opgaven.

”Vi må jo ikke forfordele lokale virksomheder, så man er nødt til at se mere strukturelt på det, og det kan ske ved at udbyde på en måde, så små firmaer reelt får en mulighed for at byde ind,” fortæller indkøbschef Peter Elman Hansen, der har blandede erfaringer med, hvor mange mindre virksomheder, der reelt byder ind.

For eksempel opdelte kommunen et udbud af rengøring i otte geografiske områder, men er endt med tre forskellige leverandører. Dansk Byggeri har bemærket flere omtaler af udbud opdelt i fagentrepriser, men tager det mere som resultat af, at der har været sat fokus på emnet i forbindelse med nogle kommunale byggesager. Det sker i bølger, oplever de. 

Forslag til forbedringer

I Dansk Erhverv hører man heller ikke jubelråb fra de mindre medlemmers side.

”Jeg hører fra mange af vores virksomheder, at de føler sig mere pressede, fordi man i højere grad køber ind på rammeaftaler med fokus på pris og volumen, men det som vi kan genkende er, at der er en øget forståelse af udfordringen på det her område, og det er selvfølgelig i sig selv positivt,” forklarer Marie Louise Løvengreen Rasmussen, chef for offentlig-privat samarbejde.

Dansk Erhverv har netop i samarbejde med øvrige interessenter fremlagt en række forslag til at gøre det nemmere for iværksættere og mindre virksomheder at byde ind på opgaver.

Blandt de vigtigste forslag er at skabe øget viden og juridisk hjælp til konsortiedannelser, at kommunerne bliver bedre til at annoncere deres udbudsplaner i god tid, samt at der er proportionalitet i kommunernes krav til virksomhederne set i forhold til opgavens omfang og karakter.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet