Flere pårørende overlader begravelsen til kommunerne

Omkring to tredjedele af kommunerne oplever oftere at skulle sørge for begravelsen af danskere, fordi der ikke er nogen pårørende til at stå for deres sidste afsked med livet. Det viser en undersøgelse lavet af Kommunen.

Dødsfald

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Et stigende antal danskere forlader livet alene uden pårørende ved deres side. I stedet sørger kommunerne for deres sidste hvile.

Fra 2008 til 2010 er antallet af kommunale begravelser steget omkring 16 procent, viser en rundspørge fra Kommunen. 14 procent af stigningen er fra 2009 til 2010. I alt 46 kommuner er kommet med statistik for eller har givet en vurdering af antallet af kommunale begravelser for årene 2008, 2009 og 2010. Blandt dem, som oplever en stigning, er Aalborg.

”Vi har oplevet en meget stærk udvikling. Det har været ret rystende,” siger borger­assistent Erik Brændgaard.

Samme oplevelse har Brian Madsen, der sidder med kommunale begravelser i Frederikshavn. Han betegner udviklingen her som kraftigt stigende.

”Det er faktisk lidt chokerende,” siger han.

Alene til begravelsen

Det er dog langtfra kun i Nordjylland, at flere får en afsked i ensomhed. Kommunen har været i kontakt med 68 kommuner, og heraf har 61 svaret på, hvordan de oplever udviklingen på området. I alt 59 procent finder udviklingen stigende, mens kun to procent mener, at den er faldende. Knap hver tredje vurderer, at udviklingen er stabil.

Billedet af flere ensomme i døden genkendes af generalsekretær Kirsten Laursen fra landsorganisationen Samvirkende Menighedsplejer. Den tilbyder besøgstjenester for ensomme.

”Det er nogle meget triste historier, og vores medarbejdere har af og til siddet som de eneste ved begravelser, som kommuner står for. Vi kender godt til den stigende problemstilling,” siger Kirsten Laursen.

Mange har pårørende

Hun fortæller, at der dør cirka 5.000 hvert år, som ikke har nogen omkring sig ved døden, og det tal har ligeledes været stigende de senere år. Der er tale om mennesker, som ifølge Kirsten Laursen er ”totalt ensomme”. Både i livet og døden.

54 kommuner har givet deres bud på, hvor mange begravelser de stod for i 2010. Det drejer sig om mindst 1.100 danskere. Mange heriblandt har faktisk pårørende. De afviser bare at stå for farens eller mosterens begravelse.

”Vi vurderer helt klart en stigning i sagerne. Også i sager, hvor der rent faktisk er arvinger, men hvor disse ikke vil stå for begravelsen,” siger Johnny Sørensen, teamleder i borgerservice i Skive.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet