Flere kommuner i strid om fysisk planlægning

Høje-Taastrup har netop fået afvist en klage over et stort feriecenter i Egedal. Fremover vil vi se langt flere brydninger mellem kommuner, vurderer professor på Aalborg Universitet. 

Økonomi

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

Så lykkedes det. Egedal har fået grønt lys fra Region Hovedstaden til at placere Nordeuropas største feriecenter i kommunen. Lidt sydpå i Høje-Taastrup er man langtfra begejstret. Egedals planer om op mod 1600 ferieboliger og et kæmpe oplevelsescenter ligger nemlig kun 11 kilometer fra den grund, som Høje-Taastrup har afsat til samme type formål. Derfor indsendte kommunen en indsigelse til Region Hovedstaden.

Borgmester Michael Ziegler (K) mener, at afgørelsen illustrerer et helt generelt problem, der er opstået siden kommunalreformen. I den forbindelse overtog kommunerne hovedparten af den fysiske planlægning fra amterne. 

”Jeg synes, at der er et problem ud fra en overordnet betragtning. Selv om jeg normalt er relativt liberalt orienteret, så synes jeg nu nok, at en eller anden overordnet planlægning ville give mening i forhold til projekter, der har betydning for hele hovedstadsområdet,” siger han.

Markant flere sager

Kommunerne varetager nemlig langtfra altid interessen for regionen som helhed bedst. Esben Munk Sørensen, professor på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, forudser da også, at kommunerne ofte vil ende i en strid som Egedal og Høje-Taastrup:

”Vi forventer, at der kommer rigtig mange af de sager de kommende år. Vi venter sådan set bare på dem,” siger Esben Munk Sørensen, og fortsætter:

”Jeg tror ikke, at kommunerne overordnet set selv vil være i stand til at løse deres modstridende interesser ordentligt. Det vil især gælde kommuner, der i forvejen er i konkurrence, mens de nok vil kunne løse det de steder, hvor der er et entydigt kommunalt hierarki.”

Hierarki afgør kampene

For eksempel peger Esben Munk Sørensen på, at ingen nordjyske kommuner formentlig tager kampen op mod Aalborg, mens de gerne udfordrer mere jævnbyrdige naboer i at tiltrække arbejdspladser. Stigningen skal ses på baggrund af, at det i dag er sparsomt med udvikling, og derfor forsøger kommunerne hver for sig at optimere deres egen tiltrækningskraft i forhold til investorer. Mens Michael Ziegler er bekymret for, at Egedals planer kan svække Høje-Taastrups længe planlagte turismesatsning, så tror borgmester Willy Eliasen (V) ikke, at det bliver et problem.

”Vores projekt vil være med til at give et løft til hele området på mange måder, og jeg tror ærligt talt ikke, at Høje-Taastrup vil lide skade af det,” siger Willy Eliasen. Nu har Region Hovedstaden givet ham ret. :

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet