Flere indkøbere tænker langsigtet

Jagten på den hurtige gevinst afløses i stigende grad af et fokus på langsigtede besparelser, når det offentlige køber ind

Tendens

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Odense vandt for nylig prisen for Danmarks bedste udbud, fordi de henter store besparelser på at købe dyrere bleer til inkontinente ældre. Odense har set på de samlede omkostninger ved købet, og kommunen forventer årligt at spare halvanden millioner kroner, fordi de dyrere bleer sikrer færre lækager, bedre hygiejne for de ældre og mindre affald.

Nu vil Odense rulle det totaløkonomiske perspektiv ud i alle kommunens forvaltninger. Og skiftet i fokus fra anskaffelsespris til at se på totalprisen ser ud til at blive en af de helt store trends inden for offentlige indkøb de kommende år.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det her bliver en af de varme kartofler. Der er meget fokus på det, forklarer Line Nørbæk, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ny strategi på vej
Udbudskonsulent Jesper Hoffmann fra Odense mærker ligeledes, hvordan der er kommet øget opmærksomhed på totalomkostninger.

- Det er begyndt at komme i alle mulige kurser og foredrag, som man holder i det offentlige, så det er helt klart noget, der er kommet mere fokus på, og det er kun godt, siger udbudskonsulent Jesper Hoffmann.

Regeringen er netop nu ved at udarbejde en strategi for intelligente indkøb, og Moderniseringsstyrelsen bekræfter over for dk-indkøb, at totalomkostninger vil indgå som et element i den kommende strategi, men ønsker ellers ikke at sige yderligere, før strategien er offentliggjort. Styrelsen forventer ikke, at det sker, før i det nye år.

Pres på prisen
Lektor Kim Sundtoft Hald er blandt underviserne, når Copenhagen Business School, CBS, næste år udbyder et kursus i værdiskabende strategisk indkøb, og han ser klare fordele ved at tænke i totalomkostninger.

- Man får et mere reelt billede af, hvad et indkøb koster, fordi presser du bare en pris, så risikerer du at få en dårligere kvalitet på den service eller det produkt, som du køber, og det kan give problemer, som man så skal til at reparere på senere og dermed i sidste ende får en dyrere pris, siger han.

Selv om det langsigtede indkøb roses fra alle sider, så er Kim Sundtoft Hald ikke så overrasket over, at offentlige indkøbere hidtil har rettet stor opmærksomhed mod at få en god anskaffelsespris. Her opnås nemlig meget synlige besparelser på den korte bane, og det har sine store fordele, når man står med trængte budgetter, der skal hænge sammen nu og her.

Kræver kulturændring
Denne type besparelser er samtidigt langt nemmere at rapportere opad i systemet til chefer og politikere. Effekten ved færre totalomkostninger er derimod langt sværere at dokumentere.

Hele kulturen omkring indkøb bør derfor også ændres, hvis der for alvor skal ske et skifte over mod at tænke i totalpriser, mener Kim Sundtoft Hald.

- Det kommer ikke til at ændre sig, hvis man ikke ændrer målstyresystemerne bagved, for eksempel at belønne indkøbschefer for at spare totalomkostninger i stedet for kun at blive belønnet for at overholde deres indkøbsbudget på den korte bane. Det er meget mere håndgribeligt at gå ud og sige, at jeg har fået 10 procent i besparelser nu og her, fordi jeg har været god til at forhandle, mens det er meget sværere at opgøre en besparelse på en livstid af en ydelse, siger han.

Toppen af isbjerget
For Odense blev det imidlertid klart, at indkøbsprisen kun er toppen af isbjerget. Jesper Hoffmann påpeger, at der generelt kan være mange penge at hente på hele processen og arbejdsgangen, når man ikke blot tænker i kortsigtede besparelser. For eksempel hentes 87 procent af besparelsen på indkøbet af dyrere bleer på arbejdstiden.

I det nye år fremlægger regeringen en ny dansk udbudslov, der blandt andet skal gøre det nemmere at tage hensyn til totalomkostninger. Målet er, at indkøbere med et større fokus på totalomkostninger kan være med til at understøtte innovation og grønne løsninger.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet